Pedagogi saņem profesionālās kvalitātes pakāpes

2013./2014. mācību gadā Kuldīgas novadā pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanai pieteicās 29 pedagogi, no tiem viens pedagogs uz 5. kvalitātes pakāpi, kas ir augstākais pedagoga darba kvalitātes novērtējums valstī, 12 pedagogi – uz 4. kvalitātes pakāpi, bet 16 pedagogi – uz 2. vai 3. kvalitātes pakāpi.

30. aprīlī tika sveikti desmit 4. kvalitātes pakāpes pretendenti. Žūrijas komisija paziņoja rezultātus un izteica ieteikumus par paveikto. Uz noslēguma sarunu aicinātie un sveiktie pedagogi: Stella Pavloviča, E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola, Ina Ozola, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Agita Zubriļena, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Aina Tovstuļaka, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Valda Gaure, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola, Inguna Smutova, PII „Bitīte” – attīstības centrs, Rasa Rasmane, PII „Bitīte” – attīstības centrs, Daiga Strupule-Buka, V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija, Zane Lase, Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Alda Alksne, Vilgāles pamatskola.

Mācību gada noslēgumā novērtēšanas process būs pabeigts un Kuldīgas novada pedagogiem, kuri sekmīgi būs pabeiguši šo procesu, tiks piešķirtas attiecīgās pedagoga darba kvalitātes pakāpes.

2. un 3. kvalitātes pakāpes pretendenti tika vērtēti izglītības iestādēs, kurās viņi strādā, bet 4. kvalitātes pakāpes pretendenti 15. un 16. aprīlī tika aicināti uz interviju ar novada novērtēšanas komisiju Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļā.