Maina Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra nosaukumu

pelci

Ceturtdien, 28. februārī, Kuldīgas novada Domes deputāti pieņēma lēmumu par Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra nosaukuma maiņu no 2019. gada 1. augusta. Skolas nosaukums no nākamā mācību gada sākuma būs Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs.

Lēmums pieņemts atbilstoši izmaiņām normatīvajos aktos. Izglītības un zinātnes ministrija aicinājusi pašvaldības izmainīt speciālo internātskolu nosaukumus, jo atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 51. panta otrajai un ceturtajai daļai speciālās internātskolas tiek izslēgtas no izglītības iestāžu tipoloģijas, speciālajā izglītībā kā izglītības iestāžu tipam paliekot speciālās izglītības iestādei, kurai var tikt piešķirts speciālās izglītības attīstības centra statuss. Līdztekus Izglītības likuma pārejas noteikumu 60. punkts nosaka, ka termins “internātskola” no Izglītības likuma tiks izslēgts ar 2019. gada 1. augustu.

Pelču internātpamatskolas – attīstības centra direktore Ināra Oļena pēc sarunām ar iestādes kolektīvu ierosināja nomainīt izglītības iestādes nosaukumā ietverto vietvārdu “Pelču” uz vietvārdu ”Viduskurzemes”, kas atspoguļo izglītības iestādes saistību ar visu Kurzemes reģionu, ne tikai ar vienu pagastu.

Līdz ar izglītības iestādes nosaukuma maiņu Domes deputāti apstiprināja  Viduskurzemes pamatskolas – attīstības centra nolikumu.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav