Aicina uz sabiedrības informēšanas pasākumu par KCV pārbūvi

KCV
Foto: Ričards Sotaks

Pirmdien, 4. martā, plkst. 17.00 Kuldīgas Centra vidusskolas pasākumu zālē interesenti aicināti uz sabiedrības informēšanas pasākumu parbūvprojektā “Kuldīgas Centra vidusskolas ēkas daļu un telpu pārbūve un atjaunošana, telpu un stadiona pārbūve un atjaunošana, un teritorijas labiekārtošana Mucenieku ielā 6, Kuldīgā” paredzētajiem skolas telpu un stadiona pārbūves un atjaunošanas, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbiem.

Būvprojektu izstrādā SIA “Livland Group”. Uzņēmuma darbinieki pasākumā iepazīstinās ar iecerēm un piedāvājumu, kā varētu izskatīties skolas telpas un stadions pēc pārbūves.

Kuldīgas Centra vidusskola ir viena no lielākajām Kuldīgas novada skolām – 2018./2019. mācību gadu tajā sāka 635 audzēkņi. Skola kā viena no pirmajām Latvijā aprobē jauno kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības saturu.

Kuldīgas Centra vidusskolā plānots uzlabot mācību vidi vairākās klasēs, pārveidojot tās par mūsdienīgām mācību laboratorijām – taps dabaszinātņu, datorikas un robotikas, kā arī multimediju laboratorija, iegādājoties gan ergonomiskas mēbeles, gan nepieciešamās informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Agrākā sporta zāle, ko audzēkņi vairs nodarbībām praktiski neizmanto, jo dodas sportot uz pavisam netālo vieglatlētikas manēžu, pārtaps multifunkcionālā zālē, kur varēs notikt dažādi apmācību semināri, zinātniskas konferences un citi ar mācībām saistīti pasākumi. Pie skolas taps arī mūsdienīgs stadions. Tāpat skolas ēkā nepieciešams sakārtot inženierkomunikācijas – siltumapgādes sistēmu, ūdensapgādi un kanalizāciju, elektrotīklus, ventilāciju, kā arī uzlabot virtuves bloku.

Stadiona izbūvei nepieciešams nocirst vairākus kokus, tāpēc Kuldīgas novada pašvaldība no 27. februāra līdz 13. martam izsludinājusi publisko apspriešanu par koku ciršanu Mucenieku ielā 6, Kuldīgā. Informācija par to atrodama https://kuldiga.lv/pasvaldiba/sabiedribas-lidzdaliba

Projekta “Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana” (projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/012) mērķis ir uzlabot Kuldīgas novada izglītības iestāžu infrastruktūru, izveidojot ergonomisku mācību vidi, veicinot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzlabošanu, kā arī sporta infrastruktūras pilnveidošanu, tādējādi sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu trīs Kuldīgas novada vispārējās izglītības iestādēs. Īstenojot šo projektu, tuvāko trīs gadu laikā – līdz 2022. gada 1. septembrim – plānots būtiski uzlabot mācību vidi trīs Kuldīgas novada skolās – Kuldīgas Centra vidusskolā, Kuldīgas 2. vidusskolā un V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskolā –, iegādāties ergonomiskas mēbeles un mūsdienīgas informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, tādējādi sekmējot  kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura ieviešanu skolās.

Kopējais projekta īstenošanai nepieciešamais finansējums veido 7 658 383,40 miljonus eiro. 3 493 257,00 eiro būs ES Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, valsts budžeta dotācija 809 461,05 eiro, bet 3 355 665,35 – Kuldīgas novada pašvaldības finansējums.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav