Novada olimpiāžu un konkursu uzvarētāji

olimpiade
Publicitātes foto.

Latviešu valodas un literatūras olimpiāde 8., 9. klasei, 2019. gada 14. janvārī

Olimpiādē piedalījās 29 skolēni no visām novada skolām. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

8. klašu grupa:

1. vieta – Marija Ausmane (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Daiga Strupule-Buka), 2. vieta – Katrīna Kiričenko (Kuldīgas Centra vsk., sk. Maija Ļeļa), 3. vieta – Mārtiņš Stebulis (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Inta Blumberga). Atzinības saņēma Agnija Paula Zvingule (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Rita Kunga), Artūrs Miķelsons (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Strupule-Buka) un Estere Luīze Rožkalna (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Jolanta Hartmane).

9. klašu grupā:

1. vieta – Nils Zīle, 2. vieta – Lineta Zīberga (abi no Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Aiga Moļņika), 3.vieta – Alise Dubure (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Eduards Skabis). Atzinības saņēma Emīlija Grunte (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. D. Strupule-Buka), Laura Upeniece (Ēdoles psk., sk. Inita Valmunska) un Patrīcija Junkere (Turlavas psk., sk. Ivrita Antoniviča).

Vēstures olimpiāde 9. un 10. – 12. klašu skolēniem, 2019. gada 11. janvārī

Olimpiādē piedalījās 41 skolēns no visām novada vidusskolā, PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma, Turlavas, Vārmes un Z.A. Meierovica Kabiles pamatskolas. Olimpiādes darbus vērtēja divās klašu grupās.

9. klašu grupa:

1. vieta – Ralfs Pīpītis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Antra Spuļģe), 2. vieta – Nils Zīle (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Maija Švanka), 3. vieta – Toms Janušs (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Spuļģe). Atzinības saņēma Alise Dubure (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Irina Graudiņa), Mārsija Ieva Jurēvica un Terēza Šulca (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. M. Švanka).

10. – 12. klašu grupa:

1. vieta – Andrejs Štrāls (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. M. Švanka), 2. vieta – Paula Astiča (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Gunta Upesdegle), 3. vieta – Auce Mūrniece (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. M. Švanka). Atzinības saņēma Beāte Paula Rudzīte, Klinta Tāfelberga (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. M. Švanka), Oto Brantevics (Kuldīgas Centra vsk., sk. Sanita Ermane), Kristofers Rolands Kangīzers (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. G. Upesdegle) un Elizabete Rublāne (Kuldīgas Centra vsk., sk. A. Spuļģe).

Fizikas olimpiāde 9. – 12. klašu skolēniem, 2019. gada 18. janvārī

Olimpiādē piedalījās 29 skolēni no visām novada vidusskolā un Vārmes pamatskolas. Olimpiādes darbus vērtēja četrās klašu grupās.

9. klašu grupa:

1. vieta – Toms Janušs, 2. vieta – Ralfs Pīpīts (Kuldīgas Centra vsk., sk. Vladimirs Osmanovs) un 3. vieta – Mārsija Ieva Jurēvica (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Andris Lagzdiņš).

10. klašu grupa:

1. vieta – Aksels Agris Vēvers (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. V. Osmanovs), 2. vieta – Adrians Šefanovskis (Kuldīgas 2. vsk., sk. Benita Baumane) un 3. vieta – Mārtiņš Dadzis (Kuldīgas Centra vsk., sk. V. Osmanovs).

11. klašu grupa:

1. vieta – Kristaps Mikāls, 2. vieta – Arvis Krickis (Kuldīgas Centra vsk., sk. V. Osmanovs) un 3. vieta – Alekss Žernovs (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. V. Osmanovs).

12. klašu grupa:

1. vieta – Uģis Būdenieks (Kuldīgas Centra vsk., sk. V. Osmanovs), 2. vieta – Andrejs Štrāls un 3. vieta – Vilis Ernests Trumsiņš (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. V. Osmanovs).

Kombinētā olimpiāde 2. klasei, 2019. gada 23. janvārī

Olimpiādē piedalījās 19 skolēni no visām novada skolām.

1. vieta – Karīna Jeļisejeva (Kuldīgas Centra vsk., sk. Ilona Valkovska), 2. vieta – Mērija Anna Mazūre (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Lāsma Balode), 3. vieta – Rozālija Lindenblate (Kuldīgas 2. vsk., sk. Liene Kaltniece) un Marta Berķe (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Marika Šulce). Atzinības saņēma Kārlis Gūtmanis (Kuldīgas Centra vsk., sk. Inga Kromane) un Dita Tīsa (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Anita Zēberga).

Matemātikas olimpiāde 9. – 12. klašu skolēniem, 2019. gada 1. februārī

Olimpiādē piedalījās 39 skolēni no Kuldīgas Centra, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas un PIKC – Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma. Olimpiādes darbus vērtēja četrās klašu grupās.

9. klašu grupa:

1. vieta – Mārsija Ieva Jurēvica (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Mirdza Medne), 2. vieta – Toms Janušs (Kuldīgas Centra vsk., sk. Liene Mūrniece), 3. vieta – Rūta Mediņa (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Gunta Jankovska). Atzinību saņēma Ralfs Pīpītis (Kuldīgas Centra vsk., sk. L. Mūrniece).

10. klašu grupa:

1. vieta – Kristīne Grīnberga (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. G. Jankovska), 2. vieta – Mārtiņš Dadzis un 3. vieta – Kristaps Goldbergs (Kuldīgas Centra vsk., sk. Santa Lapiņa).

11. klašu grupa:

1. vieta – Kristaps Mikāls (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Lapiņa), 2. vieta – Rolands Kristofers Kangīzers (V.Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Inese Reboka), 3. vieta – Justīne Ansone (Kuldīgas Centra vsk., sk. S. Lapiņa). Atzinības saņēma Paula Astiča un Alise Cīrule (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. I. Reboka).

12. klašu grupa:

1. vieta – Elans Andrejs Vēvers, 2. vieta – Krišs Ernests Freibergs (Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vsk., sk. Valda Gaure), 3. vieta – Daniela Reimane (Kuldīgas Centra vsk., sk. L. Mūrniece).

Matemātikas olimpiāde 3. klašu skolēniem, 2019. gada 6. februārī

Olimpiādē piedalījās 23 skolēni no visām novada skolām.

1. vieta – Alise Madara Mikucka (Ēdoles psk., sk. Ligita Mateviča), 2. vieta – Estere Oliņa (Z. A. Meierovica Kabiles psk., sk. Velga Dembovska), 3. vieta – Toms Ugo Liekniņš (Kuldīgas Centra vsk., sk. Irina Hofmarka). Atzinības saņēma Matīss Gertke (Kuldīgas Centra vsk., sk. Inguna Bensone), Roberts Serpāns (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Ilona Incenberga), Katrīna Kaltniece (V.  Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Aiga Lagzdiņa) un Kristers Daniels Krēgers).

Krievu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem, 2019. gada 7. februārī

Olimpiādē piedalījās 12 skolēni no Kuldīgas 2.,V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas, Ēdoles, Laidu un Turlavas pamatskolas.

1. vieta – Diāna Kronberga (Kuldīgas 2. vsk., sk. Irina Stikuta), 2. vieta – Aleksandrs Gailītis (V. Plūdoņa Kuldīgas vsk., sk. Natalia Rozentale), 3. vieta – Kerida Šefanovska (Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Stikuta). Atzinību saņēma Artūrs Zeltiņš (Kuldīgas 2. vsk., sk. I. Stikuta).

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav