Pieņemts vasaras atvaļinājumu grafiks pirmsskolas izglītības iestādēs

Publicitātes foto

31. janvāra Kuldīgas novada Domes sēdē tika lemts par vasaras atvaļinājumiem Kuldīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs.

Jūnijā tiks slēgta pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”, jūlijā – “Ābelīte”, turpretim augustā atpūta tiks dota “Bitītes” kolektīvam. Laikā, kad viena no pirmsskolas izglītības iestādēm būs slēgta, paralēli darbosies divas citas.

Pašvaldība aicinām vecākus jau laikus izvērtēt nepieciešamību atvasei vasarā apmeklēt bērnudārzu un par to informēt pirmsskolas izglītības iestādes vadību. Prakse liecina, ka vairums vecāku piesaka savas atvases bērnudārzos, taču faktiski tos uz bērnudārzu neved. Katra no pirmsskolas izglītības iestādēm saplāno grupu skaitu vasarā un nepieciešamo darbinieku piesaisti, taču pieredze rāda, ka bieži vasarā atvērtajos bērnudārzos nepietiekamo bērnu skaita dēļ nākas divas grupas apvienot.

Par iespēju pirmsskolas vecuma bērniem, kuri pirmsskolas grupas apmeklē pagastos, vasarā apmeklēt pilsētas bērnudārzus patlaban tiek veikta bērnu vecāku aptaujāšanai, lai saprastu, vai un cik daudziem bērniem šāda iespēja būtu vajadzīga.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav