Attīstīs mobilo darbu ar jaunatni Kuldīgas novadā

tur lava
Foto: Kaspars Doķis

Apstiprināts jauniešu iniciatīvu biedrības “Kaktuss” projekts “Tur Lava”, kura mērķis ir izveidot un attīstīt mobilā darba ar jaunatni sistēmu Kuldīgas novadā.

Projekta īstenošanai saņemts finansējums 7777 EUR, projektu plānots īstenot no 2019. gada 16. janvāra līdz 1. oktobrim. Projekta mērķauditorija ir dažādu sociālo grupu jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri dzīvo vai mācās Kuldīgas novada teritorijā, īpaši šajā projektā pievēršot uzmanību Turlavas pagasta jauniešiem.

Projekta laikā plānots organizēt projekta darba grupas sanāksmes un pieredzes apmaiņas braucienus, realizēt mobilo darbu kopā ar Turlavas jauniešiem un sarīkot politikas veidotāju forumu par mobilā darba ar jaunatni attīstību Kuldīgas novadā.

Pirmā tikšanās notika 22. janvārī Turlavas kultūras namā, tajā pulcējās vairāk nekā 20 jauniešu no Turlavas pagasta un tuvākās apkārtnes, lai iepazītos ar Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra jaunatnes lietu speciālisti un jaunatnes darbinieku, kuri skaidroja, kas ir mobilais darbs ar jaunatni un kādas aktivitātes kopīgi veiks, lai to attīstītu novadā. Sākotnēji ar neformālās izglītības paņēmieniem jaunieši savā starpā iepazinās un analizēja jaunatnes situāciju pagastā, kā arī mērķtiecīgi atrada lietas, ko, pateicoties mobilajam darbam novadā, varētu pilnveidot, sastādot nākamās tikšanās aktivitāšu plānu un veicamos uzdevumus. Nākamā tikšanās plānota 6. februārī plkst. 16.00 Turlavas kultūras namā. Aicināts ikviens jaunatnes jomas interesents!

Mobilais darbs ar jaunatniir darba ar jaunatni veids, kas nodrošina jauniešiem līdzdalības iespējas viņu dzīvesvietā, kurā netiek veikts darbs ar jaunatni vai tas tiek veikts ierobežotā apjomā. 

Projektu “Tur Lava” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Informācijai:
Ieva Kaltniece
Kuldīgas nov. Bērnu un jauniešu centra jaunatnes speciāliste

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav