Projekta “Stratēģija” ietvaros sāk attīstīt jaunatnes sistēmas izveidi

jauniesi
Foto: Ieva Kaltniece

17. decembrī, Kuldīgas Jauniešu mājā uz tikšanos tika aicināti dažādu nozaru pārstāvji, kuru ik diena ir saistīta ar jauniešiem.

Šo tikšanos organizēja Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, projekta “Stratēģija” ietvaros. Projekta mērķis attīstīt darba ar jaunatni sistēmas izveidi Kuldīgas novada pašvaldībā un sekmēt plānveida ilgtermiņa darba ar jaunatni īstenošanu, atbilstoši mērķa grupu vajadzībām un pašvaldības un valsts kopējām prioritātēm, uzlabojot jaunatnes politiku novadā.

Tikšanās laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Kuldīgas novada jauniešu aptaujas rezultātiem, kurus apkopoja Jaunatnes jomas pētnieks - Gints Klāsons. Kā arī tika stiprināta darbā ar jaunatni iesaistīto speciālistu, darbinieku savstarpējā sadarbība un pilnveidotas to zināšanas par jaunatnes politiku. Tikšanās laikā dalībnieki izstrādātāja priekšlikumus darba ar jaunatni sistēmas pilnveidošanai Kuldīgas novadā.

Kuldīgas novada jauniešu aptauja 2018 Prezentācija ir pieejama ŠEIT.

Kuldīgas novada jauniešu aptauja "Ziņojums 2018" ir pieejama ŠEIT.