Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra starptautiskā pieredze

Foto: Iveta Diržininka

Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs šogad sadarbojas ar 9 izglītības iestādēm Itālijā, Nīderlandē, Spānijā, Horvātijā, Austrijā, Vācijā un Lietuvā. Mobilitātēs uz Austriju, Vāciju un Lietuvu dosies arodkursu audzēkņi, lai gūtu starptautisku prakšu pieredzi. Savukārt pedagogi apgūst jaunas mācību metodes, paplašina redzesloku un uzlabo savas svešvalodu zināšanas, piedaloties Erasmus+ programmas profesionālās pilnveides kursos un stratēģiskās partnerības projektos.

Pagājušonedēļ no projekta "e-Trainers: new skills and tools for VET" sanāksmes Slovēnijā atgriezās izglītības iestādes pedagogi: Arita Gribēna, Iveta Diržininka un Raivis Jansons. Projektā piedalās 6 izglītības iestādes un augsto tehnoloģiju uzņēmums "KATAPULT" Slovēnijā, pilsētā Trbovlje. Pedagogiem bija iespēja iepazīties ar uzņēmuma darbību, kurš, līdzīgi mūsu biznesa inkubatoriem, nodarbojas ar uzņēmējdarbības veicināšanu, piedāvājot atbalstu un nodrošinot visus nepieciešamos pakalpojumus, lai uzņēmumi, kuri ražo prototipus ar augstu pievienoto vērtību, attīstītos rentabli. Uzņēmums "KATAPULT" ražo lidmašīnas un avio simulatorus, veic aviācijas pilotu apmācību un izstrādā e-apmācību platformas. Projekta dalībniekiem bija iespēja iejusties pilota vietā un  pašiem izmēģināt lidojumu ar simulatoru.

Projekta "e-Trainers: new skills and tools for VET" mērķis ir veicināt pedagogu digitālo prasmju pilnveidi un sagatavot skolotājus plašākai digitālo mediju izmantošanai ikdienas darbā. Tiešsaistes sadarbības rīki var papildināt mācīšanās procesu visos mācību priekšmetos un palīdzēt pedagogiem atrast un izveidot jaunus un mūsdienīgus mācību materiālus. Tiešsaistes apmācību platforma  (www.e-trainers.eu)  tiks tulkota 9 valodās, un, sākot ar 2018. gada jūniju, ikvienam pedagogam Latvijā būs iespēja izmantot  publicētos materiālus interaktīvā un saistošā veidā, lai ieviestu jaunas, uz digitālo tehnoloģiju izmantošanu balstītas mācību metodes un rīkus.

Šo projektu līdzfinansē Eiropas Komisija.
Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par publikācijā iekļauto informāciju un tās izmantošanu.
Šī publikācija atspoguļo autoru viedokli.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav