Pedagogu konferencē sveic Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā” saņēmējas un darba jubilārus

Foto: Eduards Dambergs

Piektdien, 26. augustā, notika 8. Kuldīgas novada pedagogu konference. Tās laikā pedagogus pirms jaunā mācību gada uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa. Pasākumā sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2016” saņēmējas un darba jubilārus, kā arī AS “Swedbank” balvas ieguvēju.

I.Bērziņa uzsvēra, ka izglītība vienmēr ir bijusi prioritāte Kuldīgas novadā. Arī šajā gadā daudz darīts – vairākās skolās veikti būtiski remontdarbi, turpinās mūzikas skolas un sporta skolas pārbūve, kā arī jauna peldbaseina būvniecība. Eiropas Savienības finansējumu, ko novadam būs iespējams piesaistīt, plānots ieguldīt Kuldīgas Centra vidusskolas un Kuldīgas 2. vidusskolas ēku pilnveidošanā. Apjomīgi attīstības plāni ir arī Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam. Atbalstot skolēnus un viņu ģimenes, arī šajā mācību gadā viņi varēs saņemt iespēju braukt sabiedriskajā transportā bez maksas. No 1. septembra pilnīgi visi skolēni līdz pat 12. klasei, ieskaitot, saņems brīvpusdienas, tādējādi iegūstot iespēju baudīt  siltu un veselīgu maltīti.

“Skolotājs cauri laikiem ir bijis gaismas nesējs, un arī jūs tādi esat un būsiet, un to no jums gaida gan skolēni, gan viņu vecāki, gan visa sabiedrība. Šajā pārmaiņu laikā, kādā mēs šobrīd dzīvojam, skolotājam nav viegli. Gribu novēlēt, lai ikdienas dzīves ritējumā jums izdodas atrast laiku padomāt – padomāt par to, kas ir svarīgs katram no jums, un par to, kas vispār ir svarīgs. Novēlu jums darbīgu, ražīgu un spēka pilnu jauno mācību gadu,” uzrunājot pedagogus, sacīja Domes priekšsēdētāja.

Skolotāju konferencē I.Bērziņa sveica Kuldīgas novada Domes balvas “Gada cilvēks izglītībā 2016” saņēmējas – V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas skolotāju Guntu Upesdegli un Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāju Indru Ivetu Gaili. Šādu apbalvojumu pašvaldība pasniedz jau septīto gadu. Balvā skolotājas saņēma klēpjdatorus.

Viļa Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas vēstures skolotāja Gunta Upesdegle savu darba mūžu veltījusi skolēnu izglītošanai vēstures zinībās. Kolēģi G.Upesdegli raksturo kā radošu pedagogu, ļoti apzinīgu, atbildīgu un savu amatu zinošu speciālisti. Skolotāja ieguldījusi lielu darbu, sagatavojot audzēkņus vēstures olimpiādēm un vadot skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi, nepārtraukti apguvusi jaunas zināšanas, kā arī piedalījusies dažādos projektos. Tāpat skolotāja ieguvusi dažādus apbalvojumus gan skolas, gan pilsētas un valsts mērogā – G.Upesdegle saņēmusi ģimnāzijas  skolēnu atzinību un titulu “Gada skolotājs”, ģimnāzijas vecāku padomes Personības balvu par aizrautību un skolai sarakstīto vēstures grāmatu “Atvērta Eiropai”, Kuldīgas pilsētas Goda balvu un Izglītības ministrijas Goda rakstu. Papildus vēstures mācīšanai un klases audzināšanai G.Upesdegle kopā ar skolēniem veido ģimnāzijas avīzi, vada teātra pulciņu un iesaistās skolas mājas lapas veidošanā, kā arī aktīvi darbojas ģimnāzijas skolotāju biedrībā “Piektdienis”, pilnveidojot mācību procesu un skolas vidi. Skolotājai piemīt apbrīnojamas darbaspējas un lieliska humora izjūta, viņa ir ļoti atsaucīga saskarsmē ar kolēģiem un audzēkņiem.

Arī Kuldīgas Centra vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā un ģeogrāfijas un ekonomikas skolotāja Indra Iveta Gaile savu dzīvi veltījusi pedagoģijai. Viņai raksturīgs mērķtiecīgi un rūpīgi plānot mācību procesu, lai skolēni apgūst patstāvīgā darba metodes un viņiem rastos interese pašiem turpināt izziņu. Skolotāja iegulda lielu darbu, gatavojot talantīgākos audzēkņus novada un valsts mēroga olimpiādēm, regulāri vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus. Skolotāja Gaile ierosina un aktīvi īsteno jaunas idejas skolā, motivē jauniešus domāt par profesijas izvēli, iesaistot viņus radošās ārpusklases darba aktivitātēs, kas veicina biznesa un domāšanu, teorētisko zināšanu sasaisti ar praksi. Ilgus gadus pedagoģe ir “Junior Achievement Latvija” koordinatore savā skolā un Kuldīgā, organizē skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņus. Tāpat skolotāja Gaile ir pieredzes bagāta direktoru vietnieku metodiskās apvienības vadītāja, koordinē skolotāju sadarbību ar dažādām institūcijām, tālākizglītību un profesionālās meistarības paaugstināšanu. Jau piecus gadus viņa pārrauga Jauno talantu skolas darbu Kuldīgas novadā. Ar savu pieredzi I.Gaile labprāt dalās ne tikai ar kolēģiem Kuldīgas novadā, bet arī ar Alsungas un Skrundas novadu pedagogiem.

Savukārt AS “Swedbank” balvai šogad novada skolas bija izvirzījušas Indru Tīrumu, Sangritu Upenieci, Anitu Balodi, Daci Zomerovsku un Inu Ozolu. AS “Swedbank” Kuldīgas filiāles vadītāja Diāna Reķēna pauda gandarījumu par to, ka banka turpina ilggadējo tradīciju un dāvina datoru vienam no Kuldīgas novada skolotājiem. Par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas nākotnē, sniedzot jauniešiem mūsdienīgu izglītību, palīdzot kļūt zinošākiem un konkurētspējīgākiem, balvu saņēma AS “Swedbank” balvu šogad saņēma Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas mūzikas skolotāja Sangrita Upeniece.

Apsveikumus jaunā mācību gada priekšvakarā saņēma arīKuldīgas novada pedagogi – pedagoģiskā darba jubilāri.

45 gadi

1. Indra Iveta Gaile - Kuldīgas Centra vidusskola

2. Violeta Mileiko - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

3. Anita Laula - Kuldīgas 2. vidusskola

40 gadi

1. Aija Zepa - PII “Bitīte”-attīstības centrs

2. Malda Briede - PII „Ābelīte”

3. Dzidra Saliņa - PII “Cīrulītis”

4. Līga Bergmane - Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola

5. Astrīda Mārtinsena - PII „Cīrulītis”

6. Lidija Zemurbēja - Laidu pamatskola

7. Vera Lepse - Laidu pamatskola

8. Gunta Upesdegle - V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

9. Silvija Ozola - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

10. Mārīte Vāvera - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

35 gadi

1. Irina Stikuta - Kuldīgas 2. vidusskola

2. Ļubova Pirtniece - Kuldīgas pamatskola

3. Dace Zomerovska - Kuldīgas pamatskola

4. Eduards Skabis - Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola

5. Daina Grīna - V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

6. Valda Gaure - Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

7. Marta Ozoliņa - E.Vīgnera Kuldīgas Mūzikas skola

8. Inta Rūdolfa - Kuldīgas 2. vidusskola

9. Lorita Dermane - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

10. Līga Lutere - Kuldīgas pamatskola

11. Ilze Šternberga - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

12. Zeltīte Vanaga - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

13. Silvija Herca - Kuldīgas Centra vidusskola

30 gadi

1. Anda Svilpe - Kuldīgas 2. vidusskola

2. Vēsma Eida - Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

3. Inita Šneidere - Kuldīgas novada Sporta skola

4. Vijars Švānbergs - Kuldīgas novada Sporta skola

5. Sarmīte Stepanova - PII „Bitīte”- attīstības centrs

6. Anita Sīle - PII „Bitīte”- attīstības centrs

7. Selva Rozentāle - Kuldīgas 2. vidusskola

8. Laimdota Radionova - Z.A.Meierovica Kabiles pamatskola

9. Sandra Blumberga - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

10. Saiva Peskopa - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

14. Maruta Birzniece - Kuldīgas Centra vidusskola

15. Sintra Heidemane - V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

16. Maija Švanka - Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

17. Antra Spuļģe - Kuldīgas Centra vidusskola

25    gadi

1. Sarmīte Viļumsone - Kuldīgas 2. vidusskola

2. Kitija Dazarte - PII „Ābelīte”

3. Dace Giela - Kuldīgas 2. vidusskola

4. Laila Zudāne - V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija

5. Daiga Šmēdiņa - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

6. Aija Palma - PII „Ābelīte”

7. Anita Ose - Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola

8. Sandra Poriņa - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

9. Daina Linde - Kuldīgas Alternatīvā sākumskola

10. Agrita Staško - Pelču speciālā internātpamatskola- attīstības centrs

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav