Iepazīstas ar Somijas vidējās izglītības sistēmu

Publicitātes foto

Pelču speciālās internātpamatskolas - attīstības centra mežsaimniecības programmas skolotājs Juris Jurēvics decembra sākumā apmeklēja semināru Somijas pilsētā Turku, mācību vizītes „Vadība, pārvaldība un sadarbība vidējā izglītībā (vispārējās izglītība un profesionālā izglītība un apmācība)” laikā iepazīstot Somijas vidējās izglītības sistēmu, kas jau ilgāku laiku pasaules mērogā starptautiskajos izglītības sistēmu reitingos iegūst vienus augstākajiem vērtējumiem.

J.Jurēvics kā vienu no spilgtākajiem iespaidiem, kas gūts mācību vizītes laikā, nosauc novēroto augsto uzticēšanās un lojalitātes līmeni starp bērniem, vecākiem, skolu skolotājiem un skolu pārvaldes sistēmu kopumā. Diskusiju laikā šo valsts iedzīvotāju īpatnību pārliecinoši komentējusi viena no pasākuma organizatorēm, paužot atziņu, ka ”cilvēki Somijā valdībai uzticas tikpat vai vēl vairāk nekā Dievam”. “Princips zināms un nav jauns – ko sēsi, to pļausi. Citiem vārdiem, dari savu darbu, cik vien iespējams kvalitatīvi, un paļaujies, ka citi darīs tāpat – tieši tas, varētu būt viens no galvenajiem iemesliem Somijas izglītības sistēmas un valsts panākumiem kopumā, un tieši tas, kas mūsu valstij šobrīd tik ļoti pietrūkst,” secina pedagogs.

Viņš stāsta, ka Somijas izglītības iestādes, it īpaši profesionālās, cenšas nodrošināt mācību vides atbilstību apstākļiem, ar kādiem audzēkņi sastapsies, sākot strādāt pēc skolas beigšanas atbilstošās nozares uzņēmumos, uzturot atbilstošu tehnisko nodrošinājumu skolās praktisko iemaņu apgūšanai, popularizējot starptautiskas prasmju sacensības, veicinot mācību uzņēmumu attīstību u.c.

Kā vienu no galvenajiem ieguvumiem Erasmus+ organizētā projekta rezultātā J.Jurēvics min sarunu uzsākšanu ar Turku izglītības nodaļas pārstāvjiem par turpmākas sadarbības izvēršanu ar līdzīga rakstura Somijas mācību iestādēm, ar mērķi apzināt paraugpraksi attiecībā uz profesionālās izglītības un apmācības skolotāju prasmēm tādās arodapmācības programmās kā mežstrādnieks, galdnieka palīgs un pavāra palīgs, attīstot starptautiskas sadarbības prasmes mācību programmu pilnveidošanas un pievilcības kāpināšanas jomā skolēnu un sociālo partneru acīs. Līdzīga rakstura ieceres radušās arī ar dalībniekiem no citām valstīm, piemēram, Zviedrijas, Austrijas un citām. Pelču speciālās internātpamatskolas-attīstības centra pedagogiem ir iecere turpināt starptautisko sadarbību profesionālās izglītības jomā. Ir uzsāktas sarunas par sadarbību audzēkņu mobilitāšu īstenošanā sadarbībā ar Lietuvas Akmenes novada Jaunatnes un Pieaugušo izglītības centru (Youth and Adults education centre of Akmene District). Projekta ietvaros iegūtie kontakti ar ES valstu sadarbības partneriem atvieglos sadarbības uzsākšanu skolēnu apmaiņas programmu īstenošanā, tādējādi iecerei piešķirot starptautisku mērogu, un veicinās starptautiskās mobilitātes. Pasākuma laikā iegūto informāciju un kontaktus izmantos arī skolas aroda apmācības audzēkņu mācību uzņēmumu attīstībai, piešķirot tiem starptautisku dimensiju, un izveidos starptautiskus tīklus ar partneriestādēm ārpus Latvijas.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav