V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijā skolotāji gada nogalē izglītojās un apguva IT prasmes

Publicitātes foto

2015.  gada izskaņā V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas informātikas skolotāja Laila Zudāne un angļu valodas skolotāja Aira Bērzkalne organizēja meistarklasi „IT rīku izmantošana mācību procesā”. Meistarklases gaitā skolotājus iepazīstināja ar filmu veidošanas iespējām, izmantojot Moovie maker, kā arī ar QR koda izmantošanu un pielietošanu.

Uz meistarklasi tika aicināti ne tikai informātikas, bet arī citu mācību priekšmetu skolotāji, jo IT rīkus var izmantot gan eksaktajos, gan arī humanitārajos mācību priekšmetos, padarot mācību procesu un vidi interaktīvāku un mūsdienīgāku. 

Skolotāji gan teorētiski, gan arī praktiski iepazinās ar filmas veidošanas posmiem, apgūstot filmas griešanas un montēšanas procesu, galarezultātā izveidojot savu filmu.

Ģimnāzijas skolotājas Laila Zudāne un Aira Bērzkalne meistarklasē dalījās ar zināšanām un prasmēm, kuras ieguva, piedaloties apmācību kursā „Interacitive media for „Interactive” teaching” mūžizglītības centrā „BIOS” Kiprā. Skolotājas apmācību izgāja „Erasmus +” projekta “IT kompetences paaugstināšana VPKĢ skolotājiem mūsdienīgas mācību vides veicināšanai” ietvaros.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav