Kuldīgas novadā nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu izglītības iestādēs

Kuldīgas novadā ar novada Domes 2015. gada 29. decembra lēmumu apstiprināta jauna kārtība, kas nosaka minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Kuldīgas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāžu klasēs, pirmsskolas izglītības grupās un pedagoģiskās korekcijas programmās, kā arī nepieciešamo izglītojamo skaitu paralēlklašu veidošanai gan vispārējās pamatizglītības, gan vispārējās vidējās izglītības iestādēs.

Kārtība nosaka, ka pirmsskolas izglītības programmas apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits pilsētā ir no 12 līdz 24 bērniem, bet pagastos no 6 līdz 24 bērniem. Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei vienā klasē – pilsētā no 15 līdz 24, savukārt pagastos – no 6 līdz 24 audzēkņiem, savukārt neklātienes apmācības programmā – no 15 līdz 24.

Vispārējās pamatizglītības programmas apguvei var veidot divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir ne mazāk kā 25, vai trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir ne mazāk kā 36. Savukārt vispārējās vidējās izglītības programmas apguvei var veidot divas paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir ne mazāk kā 30 vai trīs paralēlklases, ja izglītojamo skaits ir ne mazāk kā 45 audzēkņi.

Ja vispārējās pamatizglītības iestādē vai pirmsskolas izglītības iestādē izglītojamo skaits klasē ir mazāks par noteikto minimālo izglītojamo skaitu, tiek veidotas apvienotās klases vai grupas. Apvienotas var tikt ne vairāk kā divas klases/grupas ar nepietiekamu izglītojamo skaitu, taču izglītojamo skaitam jāatbilst noteikumos minētajam.

Veidojot paralēlklases, izglītojamo skaits vienā klasē vienā programmā nedrīkst būt mazāks par 12 izglītojamajiem pamatizglītības programmas apguvei un par 15 izglītojamajiem vidējās izglītības programmas apguvei.

Pamatizglītības pedagoģiskās korekcijas izglītības programmu apguvei vienā klasē pieļaujamais izglītojamo skaits ir no 8 līdz 15. 

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav