Sākusies audzēkņu uzņemšana 1. klasē

2016. gada 4. janvārī sāksies pirmklasnieku uzņemšana Kuldīgas novada vispārizglītojošajās skolās 2016./2017. mācību gadam, vecāki aicināti laikus iepazīties ar pieejamām vietām izglītības iestādēs.

Nākamajā mācību gadā tiks atvērtas:

 • Kuldīgas 2. vidusskolā – vienu klasi vispārējās pamatizglītības programmā un 2 klases speciālās izglītības programmās;
 • Kuldīgas 2. vidusskolas Rendas filiālē – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Kuldīgas Centra vidusskolā – 3 klases vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Kuldīgas pamatskolā – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Kuldīgas pamatskolas Basu filiālē – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolā – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Kuldīgas Alternatīvajā sākumskolā – 3 klases vispārējās pamatizglītības programmā.;
 • Kuldīgas Alternatīvā sākumskolas Padures filiālē – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Vilgāles pamatskolā – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Vārmes pamatskolā – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Turlavas pamatskolā – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Z.A.Meierovica Kabiles pamatskolā – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Ēdoles pamatskolā – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā;
 • Laidu pamatskolā – 1 klasi vispārējās pamatizglītības programmā.

Novadā deklarētie bērni 1. klasē jāpiesaka līdz 2016. gada 14. martam. Pieļaujami izņēmumi citu pašvaldību iedzīvotājiem, ja konkrētajā izglītības iestādē strādā bērna vecāki, mācās brāļi vai māsas. Savukārt no 15. marta līdz 29. aprīlim brīvajās vietās var tikt pieteikti visi pārējie obligāto skolas vecumu sasniegušie bērni neatkarīgi no dzīvesvietas. Piesakot bērnu pēc 29. aprīļa, neatkarīgi no dzīvesvietas tiek nodrošināta vieta 1. klasē skolā, kurā ir brīvas vietas.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav