Skolotāji gūst pieredzi Drebakā

Kuldīgas novada pašvaldības matemātikas skolotāji oktobrī devās pieredzes braucienā uz sadraudzības pilsētu Drebaku, lai gūtu priekšstatu par skolotāju darbu Norvēģijā.

Jau kopš 2013. gada 1. augusta Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar Frognas pašvaldību no Norvēģijas realizē Eiropas Savienības mūžizglītības programmas „Comenius” apakšprogrammas reģionālās partnerības projektu „Praktiskā matemātikas mācīšana lokālā kultūrvidē” (projekta nr. 2013-1-NO1-COM13-06352 2), kurā aktīvi iesaistījušies novada un Drebakas matemātikas skolotāji.

Pirmie iespaidi par krāšņo zemi, viesmīlīgajiem cilvēkiem nogūluši atmiņu krātuvēs un nu var apkopot iegūto profesionālajā jomā. Skolotāji atzīst, ka guvuši priekšstatu par izglītības sistēmas struktūru un galvenajiem principiem, pamatnostādnēm, mācību procesa organizāciju, nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, pagarināto grupu un pēcstundu nodarbību organizācijas principiem. Par ļoti vērtīgu skolotāji atzina gūto pieredzi āra nodarbību vadīšanā, grupu nodarbību organizēšanā konkrētā kultūrvidē, skolotāju prasību formulēšanā un uzdevumu izpildes kontrolē. Mūsu matemātikas skolotājiem pārdomas raisījis vēroto stundu nesteidzīgais temps – katram skolēnam ļauj pašam nonākt pie vajadzīgā secinājuma, kā arī sporta aktivitātes un atpūtas minūtes mācību stundas laikā. Norvēģijā gūtas labas idejas matemātikas stundu dažādošanai – spēles, aktivitātes, pašvērtējuma izmantošanas veidi, svešvalodu lietošana ne tikai konkrētajā svešvalodas stundā, grupu darba organizēšana.

Norvēģu skolotāji paspējuši jau septembrī viesoties Kuldīgas novadā un iepazīties ar mūsu pieredzi.

Tagad projektā sāksies aktīvākais darba periods, kad katrs no novada pamatizglītības vai vidējās izglītības matemātikas skolotājiem tiks aicināts iesaistīties konkursā par labāko āra nodarbības aprakstu. Šobrīd tiek saskaņoti konkursa nolikumā minētie noteikumi un vērtēšanas kritēriji. Konkursa rezultātā tiks izveidots metodiskais materiāls ar labākajiem matemātikas āra nodarbību plāniem.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav