Kuldīgas novadā aizvadīta Karjeras nedēļa

Foto: Eduards Dambergs

No 12. līdz 16. oktobris ar plašu pasākumu programmu Kuldīgas novadā aizvadīta Karjeras nedēļa. Karjeras nedēļas pasākumi novadā norisinājās trešo gadu. Šogad Kuldīgas novadā Karjeras nedēļas laikā tika piedāvātas 23 aktivitātes, kurās piedalījās 1820 novada skolēni.

Gaidot karjeras nedēļu, jau 7. oktobrī sadarbībā ar V.Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzijas biedrību “Piektdienis” notika seminārs novada vidusskolu 11. klašu skolēniem “Brīvprātīgais darbs – iespēja mūsdienu jaunietim”. Seminārā jauniešus iepazīstināja ar brīvprātīgo darbu, apgūstot tādas tēmas kā brīvprātīgā darba prakse mūsdienu pasaulē, brīvprātīgā darba sfēras, pamatprasmes brīvprātīgajā darbā – kas jāzina, pirms kļūsti par brīvprātīgo, komunikācijas tehnikas un prasmes, psiholoģiskās prasmes brīvprātīgajā darbā u.c.

Karjeras nedēļas gaidīšanas aktivitātes – vizuālās mākslas konkurss “Atver profesijas durvis”, foto konkurss ar moto “Atver profesijas durvis” un radošo darbu konkurss “Karjeras durvis” – deva iespēju iesaistīties aktivitātēs visām vecuma grupām, sākot ar pirmsskolu audzēkņiem un beidzot ar vidusskolēniem. Šādā veidā skolēnus jau noskaņoja domāt par karjeras jautājumiem, šīs aktivitātes rosināja radošo darbību. Konkursa “Karjeras durvis” rezultāts kļuva par vides objektu, kas nedēļas garumā iepriecināja jebkuru garāmgājēju, un arī tie cilvēki, kas ikdienā nav saistīti ar izglītības iestādēm, uzzināja par šo pasākumu.

Karjeras nedēļas sākumā 12. oktobrī plkst. 9.00 visās novada izglītības iestādēs skolēni vēroja novada Domes priekšsēdētājas Ingas Bērziņas un novada Karjeras nedēļas pasākumu koordinatores Lilita Mačtamas videouzrunu ar aicinājumu iesaistīties piedāvātajās aktivitātēs. Interesanta, jaunatklājumiem un jaunām tikšanām bagāta izvērtās pirmā Karjeras nedēļas diena, kad notika orientēšanās spēle “Kad durvis atveras...”. Tā bija diena, kad satikās 140 skolēni un 7 pašvaldības iestāžu un 8 uzņēmumu darbinieki, tika uzdoti uzdevumi, saņemtas atbildes, iegūta jauna informācija un – kā atzina visi iesaistītie – aizvadīta ļoti vērtīga diena. Nākamajā gadā iecerēts organizēt ko līdzīgu.

Jau tradicionāli Karjeras nedēļas laikā savas durvis atvēra sporta skola, mūzikas skola un mākslas skola, kur šogad bija nevis ekskursija ar stāstu par skolu, bet sagatavotas nodarbības 40 minūšu garumā, kas deva skolēniem iespēju labāk saprast šo skolu darbības specifiku. Notika arī radošās darbnīcas gleznošanā, pērļošanā, šūšanā, stikla rotu gatavošanā, lidmodeļu gatavošanā, meža gudrību izzināšanā, dejotprasmes izmēģināšanā, karaoke, jaunsardzes iepazīšanā, aerobikā, kur piedalījās 245 dažāda vecuma skolēni. Dienas beigās radošo darbnīcu dalībnieki atzina, ka tā bijusi ļoti aktīvas darbošanās diena, šūt paticis ne tikai meitenēm, bet arī zēniem.

Vēl tradicionāli notika Uzņēmumu diena 8. klašu skolēniem, kurā piedalījās 17 uzņēmumi un 243 skolēni. Uzņēmumos bija sagatavotas saturīgas ekskursijas, arī praktiska darbošanās, kas ļāva skolēniem labāk iepazīt dažādas profesijas. Tas dod labu ieguldījumu, gatavojoties sava karjeras plāna rakstīšanai 9. klasē.

Vēl viens šī gada jaunums bija nodarbības novada muzejā. Skolēniem bija interesanti iepazīt muzejnieku ikdienu, uzzināt, ko dara cilvēki, kurus ikdienā muzeja apmeklētāji neredz, skatīt, kā top ekspozīcijas, izstādes, iepazīties ar muzeja galveno mākslinieku. Skolēni skolā mācību procesā dažkārt arī paši nodarbojas ar vēstures pētīšanu, tad pagodinoši bija tas, ka muzeja darbinieki viņus uzrunāja kā savus kolēģus, savas nozares pārstāvjus. Skolēniem bija liels pārsteigums par profesiju dažādību, kas saistītas ar muzeju, jo stereotips saka, ka muzejā ir gidi, kāds zināja nosaukumu “vēsturnieks”, ar to arī visas priekšzināšanas bija izsmeltas. Tagad skolēni zina vairāk, kāds, iespējams, arī savu nākotni tagad var saskatīt kādā no jauniepazītajām profesijām.

Pirmo reizi skolēniem tika piedāvāta nodarbība robotikā. Pusotru stundu garā nodarbībā skolēni varēja paši izveidot savu robotu. Tā biju viņu pirmā pieredze programmēšanā. Gandrīz visus dalībniekus ieinteresēja šī nodarbība, iespējams, nākotnē kāds arī kļūs par programmētāju.

Īpaša mērķauditorija Karjeras nedēļā bija pirmsskolas vecuma bērni, kuri ļoti aktīvi apmeklēja izzinošas nodarbības Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā, kur aktīvā darbībā iepazina visas profesijas, kas saistītas ar grāmatu tapšanu. Vēl pirmsskolēni varēja pārbaudīt savas radošās prasmes nodarbībā “Es arī varu...”, kurā bērni pamēģināja veidot krāsainus burbuļus, ar kuriem kopā ceļoja, iepazīstot dažādas profesijas. Nodarbību vadītāji bija padomājuši, lai katrs bērns varētu iesaistīties, darboties un gūt no tā prieku.

Šogad Karjeras nedēļas pasākumu organizēšanā sadarbojāmies ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) Kuldīgas filiāli, kur 15. oktobrīnotika konference jauniešiem „Nākotne uzņēmīgu cilvēku rokās”. Konference raisīja lielu vidusskolēnu un pedagogu interesi. Karjeras konferences galvenie atslēgas vārdi bija – Iepazīsti sevi! Izzini sevi! Izzini savu nākotnes profesiju! Ko tā no manis prasīs? Vai esmu tam gatavs? Gūsti pieredzi jau tagad! Esi uzņēmīgs! Ko tas nozīmē? Patīkamu noskaņu konferences atklāšanā radīja bijušais kuldīdznieks, tagad RPIVA students Matīss Ozoliņš ar saksofona skaņdarbiem. Interesi radīja lektores D. Kazākas un docentes I. Helmanes saruna ar jauniešiem par mērķtiecību, neatlaidību, gribasspēka attīstīšanu. Par to, vai ar zināšanām vien pietiek, vai nepieciešams vēl kas. Savukārt docente A.Kauliņa auditoriju aizrāva ar Vīnes testu (VTS) eksperimentiem, kuros aktīvi iesaistījās vidusskolēni, lai noteiktu savu stresa noturību.Atzinīgus vārdus par konferences norisi izteica gan jaunieši, gan pedagogi.

Informāciju par Karjeras nedēļas pasākumiem sabiedrība varēja iegūt Skrundas TV ziņu raidījumā 7. oktobrī, kā arī laikrakstā “Kurzemnieks”, pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kuldīgas novada vēstis” un Kuldīgas novada pašvaldības mājas lapā www.kuldiga.lv.

Karjeras nedēļa kopumā novērtēta kā darbīga, radoša, izzinoša un interesanta. Tā ir devusi ieguldījumu profesiju izzināšanā, sevis izzināšanā un iespēju izzināšanā. Tas ir labs papildinājums ikdienas karjeras izglītības īstenošanas pasākumiem izglītības iestādēs un sniedz arī plašākai sabiedrībai informāciju par karjeras izglītības nozīmību katra indivīda dzīvē. Ar karjeras nedēļas pasākumu atspoguļojumu fotogrāfijās iespējams iepazīties www.kuldiga.lv sadaļā “Galerijas”.

Karjeras nedēļas organizatori saka lielu paldies par atbalstu orientēšanās spēles organizēšanā Kuldīgas Galvenajai bibliotēkai, Dzirnavu ielas 6 uzņēmumu grupai “Daces Skaistuma Pasaule”, “DA1” un “Šūšanas salons”, SIA “Mežinieks RS”, SIA Kurzemes Biznesa inkubators”, SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, Nodarbinātības valsts aģentūrai, Kuldīgas novada pašvaldības policijai, Swedbank Kuldīgas filiālei, PA “Kuldīgas attīstības aģentūra”, P/I “Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs”, Kuldīgas novada bāriņtiesai, A/S SEB bankas Kuldīgas filiālei un Kuldīgas novada pašvaldībai. Par iesaistīšanos uzņēmumu dienas organizēšanā liels paldies SIA “Amazone”, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, laikrakstam “Kurzemnieks”, Kurzemes Radio, SIA “Vēvers”, SIA “Kuldīgas slimnīca”, Kuldīgas rajona tiesai, SIA ‘Kuldīgas Tekstils”, Zemessardzes 45.nodrošinājuma bataljonam, Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldei, Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecības Kuldīgas birojam, SIA “Biroja tehnikas eksperts”, SIA ‘Milzu!”, Zemnieku saimniecībai “Lakstīgalas”, SIA “Alias Products”, A/S SEB bankas Kuldīgas filiālei, SIA “MGS FACTORY” un SIA “Pīnītes”. Par palīdzību skolēnu nokļūšanā uzņēmumos paldies Vārmes, Kabiles, Turlavas, Īvandes un Rendas pagastiem. Paldies par atbalstu un sadarbību Skrundas TV, Kuldīgas novada Sporta skolai, E.Vīgnera mūzikas skolai, Mākslas skolai, Mākslas namam, Kuldīgas novada muzejam, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Kuldīgas filiālei un Bērnu un jauniešu centram.

Par Karjeras nedēļu 2015

Karjeras nedēļa ir pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties radošajās darbnīcās un konkursos, kā arī laimēt balvas. Šogad Karjeras nedēļas vadmotīvs ir “Atver profesijas durvis!”, galveno uzmanību veltot nākotnes profesijas iepazīšanai radošā un atraktīvā veidā.

Karjeras nedēļu no 12. līdz 16. oktobrim organizē VIAA sadarbībā ar Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām un izglītības pārvaldēm. To atbalsta Eiropas Komisijas programma Erasmus+ Karjeras konsultēšanas un informācijas tīkla Euroguidance ietvaros.

Šogad Karjeras nedēļa norisināsies vienlaikus 20 Latvijas pilsētās un novados: Rīgā, Cēsīs, Jelgavā, Jēkabpilī, Gulbenē, Kuldīgā, Liepājā, Ventspilī, Rojā, Rēzeknē, Daugavpilī, Valmierā, Alūksnē, Saldū, Ogrē, Lielvārdē, Talsos, Dagdā, Preiļos un Tukumā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav