Īstenots projekts „Slēpošanas inventāra iegāde Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai”

LR Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Kuldīgas novada pašvaldību ir īstenojusi projektu „Slēpošanas inventāra iegāde Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolai”.

Par projekta līdzekļiem ir nopirkti 30 slēpošanas inventāra komplekti, tā nodrošinot iespēju sporta stundās vienlaicīgi slēpot vismaz vienas klases skolēniem.

Projekta rezultātā KMHZV skolēniem būs iespēja apgūt slēpošanas prasmes sporta stundās, tā sekmējot izglītojamo veselības saglabāšanu un nostiprināšanu, kā arī uzlabojot fizisko sagatavotību.

Kopējais projekta finansējums LVL 3000, no kuriem LVL 1500 ir pašvaldības līdzfinansējums. Projekta mērķis bija iegādāties slēpošanas inventāru - slēpes, stiprinājumus, nūjas un slēpju zābakus Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas (KMHZV) skolēniem, lai nodrošinātu mācību priekšmeta „Sports” valsts standarta realizāciju, kas paredz slēpošanas apmācību no 1. – 12. klasei.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav