Var pieteikties stipendijai mācībām augstskolā

Foto: http://www.writers-write.co.uk

Kuldīgas novada Dome līdz 1. jūlijam pieņems pieteikumus konkursam par stipendiju Kuldīgas novada talantīgajiem jauniešiem izglītības iegūšanai un studijām.

Plānots, ka arī 2015./2016. mācību gadā tiks piešķirtas astoņas stipendijas mācībām pilna laika studijās Latvijā akreditētā augstskolas 1. kursā. Katra stipendija ir EUR 70 mēnesī, to izmaksā no septembra līdz jūnijam (10 mēnešus). Lai iegūtu stipendiju, kandidāta deklarētajai dzīvesvietai jābūt Kuldīgas novadā un/vai kuri mācās Kuldīgas novadā, vidējai atzīmei – 7,5 un augstākai, kā arī jāatbilst vēl kādam no šādiem noteikumiem: kandidāts ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes; bārenis; audzina viens no vecākiem; ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērnu līdz 18 gadiem); jābūt panākumiem mācību priekšmetu olimpiādēs (vidusskolas laikā).

Dokumenti jāiesniedz personīgi Kuldīgas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā. Tālrunis informācijai – Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļa 63350076. Kandidātu pieteikumus izvērtēs speciāla komisija.

Galvenie līguma nosacījumi ir regulāri apmeklēt studiju nodarbības un gūt sekmīgus studiju rezultātus, par kuriem pirmā semestra un mācību gada beigās jāiesniedz atskaite. Ja stipendiāts nenokārto sesiju vai pārkāpj citus līguma nosacījumus, piešķirtā stipendija jāatmaksā.

Finansējums EUR 5600 stipendijai talantīgo jauniešu atbalstam paredzēts no mērķa ziedojuma, kuru Kuldīgas novada pašvaldības ziedojumu kontā ieskaitījusi SIA „SilJa” valdes priekšsēdētāja Silva Jeromanova-Maura.

Nolikums

Pieteikuma anketa

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav