Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notikusi projekta „Co Building a Good Guidance” dalībnieku sanāksme

Publicitātes foto

No 20. līdz 24. aprīlim Pelču speciālajā internātpamatskolā – attīstības centrā notika Leonardo da Vinči programmas Inovāciju pārneses projekta „Co Building a Good Guidance” dalībnieku sanāksme, uz kuru bija ieradušies pārstāvji no Itālijas, Šveices, Francijas, Rumānijas un Nīderlandes.

Pasākums notika vienlaikus ar skolas arodnedēļas pasākumiem, tādēļ viesiem bija iespēja ne tikai strādāt ar projekta dokumentāciju, bet arī piedalīties dažādos pasākumos – kopā ar mežstrādniekiem mērīt koku apkārtmēru un nogaršot uz ugunskura vārītu zupu, kuru bija gatavojuši pavāru palīgi kopā ar saviem pedagogiem.

Projekta sanāksmes pirmajā dienā viesi piedalījās videofilmu festivāla atklāšanā. Viens no projekta rezultātiem ir skolēnu veidotas filmiņas par savu apgūstamo profesiju. Projektā tika iesaistītas speciālās skolas no Rīgas, Tukuma, Dzelzavas, Dzirciema, Rubas un Antūžiem. Tika prezentētas 9 videofilmas, kurās skolēni atainoja savu profesiju šādās programmās: kokizstrādājumu izgatavošana, ēdināšanas pakalpojumi, būvdarbi un grāmatu iesiešana.

Videofilmu vērtēšanā piedalījās žūrija 3 cilvēku sastāvā no katras skolas, balsojot internetā. Pirmo vietu un iespēju piedalīties starptautiskajā konkursā ieguva Rīgas 1. speciālās internātpamatskolas grāmatu iesējēji.

Projekta sanāksmē tika vērtētas visu partneru iesniegtās filmas. Speciālo skolu konkurencē pirmo vietu ieguva rīdzinieki, bet vispārizglītojošo skolu konkurencē pirmo vietu ieguva „pavāri” no Itālijas.

Gandrīz divu gadu laikā ir sagatavota metodika, kuras mērķis ir paaugstināt skolēnu mācību motivāciju un labāk apgūt kompetences, kuras būs nepieciešamas darba tirgū. Pašlaik notiek darbs pie materiālu publicēšanas tīmekļa vietnē WIKI, visi sagatavotie materiāli - anketas skolēniem, skolotājiem, vecākiem, metodes apraksts, intervijas - tiks publicēti WIKI Latvijas sadaļā. Skolēnu darbi ir apkopoti youtube - video koplietošanas tiešsaistes sociālā tīkla tīmekļa vietnē goodguidance kanālā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav