Skolotāji gūst pieredzi Varšavā

Foto: Evija Heniņa

19., 20. martā 45 Kuldīgas novada vispārizglītojošo skolu skolotāji devās pieredzes braucienā uz Varšavu, Polijā.

Varšavā skolotāji apmeklēja 125. skolu. Varšavas pilsētas Izglītības departamenta speciāliste Dorotas Popowska prezentācijā pastāstīja par izglītības sistēmu Polijā, kur skolēni mācības 1. klasē uzsāk jau 6 gadu vecumā. Pirms tam visi skolēni pirmskolā vienu gadu tiek sagatavoti mācībām. Polijā jēdzienu „pamatskola” lieto, runājot par 1. – 6. klases skolēniem, bet 7. – 9. klases skolēni ir „ģimnāzisti”. Lai arī Latvijā šo jēdzienu izpratne atšķiras, vēlāk, apmeklējot stundas, skolotāji pārliecinājās, kas saturs ir ļoti līdzīgs.

Klasē mācās ap 30 skolēnu; skolotāji, vadot stundas, necenšas pārspīlēti izmantot dažādas tehnoloģijas, piemēram, matemātikas stundā darbs notiek pie tāfeles un ar uzdevumu lapām. Mūsu skolotāji vēroja interesantu politikas stundu, kurā izmantotas dažādas mācību metodes: pētījums, diskusija, demonstrēšana, situāciju analīze. Skolotāja izvirzījusi skaidrus un konkrētus uzdevumus, kurus skolēni stundā pildīja. Savukārt fizikas stundā skolotājs tāfeli neizmanto nemaz uzskatot, ka, stāvot ar muguru pret klasi, zaudē kontaktu ar skolēniem. Darbs skolēniem bieži tiek saistīts ar reālo dzīvi. 20. martā visā skolā tika aktualizēts daļējais saules aptumsums, kas tobrīd bija novērojams dabā.

Vērtīgu pieredzi Kuldīgas skolotājiem sniedza sarunas ar Varšavas skolotājiem. Abpusēji gūta pieredze par mācību plānu, individuālo un mājapmācību, arī par skolas psihologa sniegto atbalstu skolēniem un arī skolotājiem. Polijā nav valsts apmaksātas interešu izglītības, kā tas ir Latvijā. Apmeklētajā skolā papildus mācību stundām tiek piedāvātas nodarbības tādos mācību priekšmetos kā ķīmija, fizika, matemātika u.tml.

Jauna pieredze un pozitīvs iespaids iegūts Kopernika Zinātnes centrā. Iespēja atkārtoti pārliecināties par eksperimentu nozīmi mācību procesā. Kopernika Zinātnes centrā bija iespēja gūt lieliskas idejas darbā ar skolēniem ne tikai mācību stundās, bet arī ārpusstundu nodarbībās, noderēs arī centra apmeklējuma laikā nofotografētais materiāls.

Dienas noslēguma novada pedagogi apmeklēja planetārija izrādi „Kopernika debesis”, kur, pateicoties jaunākajām tehnoloģijām, bija iespējams pabūt kosmosā.

Braucienu organizēja Kuldīgas novada pašvaldība kā pateicību novada skolotājiem par ieguldīto darbu novada izglītības kvalitātes un satura uzlabošanā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav