Īsteno ERASMUS+ projektu

Foto: Jana Jākobsone

Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības centrs (PIC) šogad īsteno starptautisku projektu „Izglītības metožu attīstība un pilnveidošana Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanai”, kuru finansē ERASMUS+ programma.

Kuldīgas novada PIC biroja administrators Lauris Klestrovs nupat kā atgriezies no Gēteborgas reģiona Zviedrijā, kur piedalījies pieredzes apmaiņā sadarbībā ar PIC. Lauris apmeklējis „Naas” izglītības centru, kam ir nozīmīga pieredze kursu rīkošanā, kuru tematika saistīta ar ēku uzturēšanu un saglabāšanu, izmantojot tradicionālās metodes. „Naas” centrs atrodas vēsturiskā pils kompleksā, tā rīcībā ir vairākas ēkas, kuras tiek izmantotas gan kursu nodrošināšanai, gan dalībnieku izmitināšanai, pati pils darbojās kā muzejs. Vispopulārākais esot kurss par ēku siltināšanu un siltuma zudumu novēršanu, izmantojot tradicionālās metodes. Centra izstāžu telpā ir apskatāma apjomīga ēku siltināšanas materiālu kolekcija, kurā nozīmīga vieta ierādīta vilnai, kaņepju plāksnēm un materiāliem, kura sastāvā ir linu stiebri. „Naas” centrs, līdzīgi kā Kuldīgā, rīko kursus, kuru laikā iedzīvotāji apgūst logu ķitēšanu un bojātās koksnes protezēšanu.

Centrs izveidojis valstī lielāko bibliotēku, kurā apkopoti izdevumi par ēku uzturēšanu un restaurāciju. Centra rīkotie kursi ir par maksu, taču tas nemazinot iedzīvotāju interesi, jo kursu dalībnieki uzskata, ka šī esot laba iespēja ietaupīt līdzekļus, lai nodrošinātu sava īpašuma sakārtošanu pašu spēkiem. Vizītes laikā Lauris piedalījās kursā „Vēsturisko logu restaurācija”.

Vizītes laikā L.Klestrovs apmeklēja arī divas senās Zviedrijas koka pilsētas Hjo un Eksjo, kurās tikās ar arhitektiem un kultūras mantojuma menedžeriem, lai pārrunātu sadarbības iespējas, izmantojot dažādu fondu finansējumu.

Kuldīgas novada PIC šo projektu īsteno sadarbībā ar Restaurācijas centru, plānojot jaunu kopīgu kursu piedāvājumu jau no 2016. gada. Projekta mērķis ir dažādot Kuldīgas novada PIC piedāvāto kursu programmu, papildinot to ar izglītojošām programmām vēsturisko ēku īpašniekiem, apsaimniekotājiem un amatniekiem. Projekta ietvaros plānoti četri personāla mācību braucieni, kuru ietvaros projekta dalībnieki piedalīsies darba vērošanā Zviedrijā un Norvēģijā, kā arī apmeklēs kursus Turcijā un Itālijā.