Sakoptākās Kuldīgas novada lauku sēta 2014

Ceturtdiena, 25 Septembris 2014

loading...

Konkursam „Sakoptākās Kuldīgas novada lauku sēta 2014” šogad pieteikti 16 objekti, kurus klātienē apmeklēja vērtēšanas komisija.

12. augustā komisija viesojās Padures pagasta „Birziņos”, „Līlavās”, SIA „Lakeburg” kempingā „Nabīte”, Īvandes pagasta „Rogu” un „Dīķenieku” sētās, Ēdoles pagasta „Meldros” un apskatīja daudzdzīvokļu māju pagalmu „Liepas”. Gudenieku pagastā tika apmeklēti „Ceriņi” un „Smīdras”, kā arī daudzdzīvokļu mājas „Saulītes“ un „Upītes”.

13. augustā tika apciemoti Kurmāles, Pelču, Snēpeles, Kabiles, Laidu un Rendas pagastu koptāko sētu īpašnieki. Kurmālē šogad pieteiktas „Slokas” un daudzdzīvokļu māja „Smiltnieki”, Pelčos „Ziedoņi”, Snēpelē „Sipas”, savukārt Rendā „Alksnīši“ un „Bērziņi”.

11. oktobrī, Hercoga Jēkaba gadatirgus laikā, tiks paziņoti konkursa uzvarētāji, kuri savā īpašumā iegūs Kuldīgas novada Domes atzinības zīmi un naudas balvu.

Foto: Lija Šēle, Eduards Dambergs