Sadarbības līguma parakstīšana par kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu

Pirmdiena, 26 Oktobris 2015

loading...

Foto: Eduards Dambergs

22. oktobrī tika parakstīts līgums starp Kuldīgas novada pašvaldību un biedrību “Dižavots” par kuršu ķoniņu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.

Kuršu ķoniņu unikālā kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanai un popularizēšanai Kuldīgas novada pašvaldība šovasar no kuršu ķoniņu pēctečiem Ritas un Kristapa Tontegodēm pārņēma lietošanā divus vēsturiskā Ķoniņciema teritorijā esošus nekustamos īpašumus – “Vidusmauļas” un “Kalna Ķīkāļus”. Saskaņā ar oktobrī noslēgto līgumu pašvaldība nodod abus īpašumus lietojumā biedrībai “Dižavots”. Tā dibināta 2014. gada janvārī, un tās mērķis ir veicināt Turlavas pagasta attīstību, kā arī kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un popularizēšanu.