Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027

Kuldiga2027DesignDirection 2.004

2020. gada 24. septembra Kuldīgas novada Domes sēdē deputāti vienbalsīgi lēma par Kuldīgas pieteikuma izstrādi 2027. gada Eiropas kultūras galvaspilsētas priekšatlases konkursam.

Inga Bērziņa, Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja:

“Kultūra Kuldīgā vienmēr ir bijusi cieņā, mums ir lieliskas kultūras tradīcijas un fantastiski kultūras un radošie cilvēki, kuri spēj šeit ienest un īstenot idejas. Manuprāt, mums ir vērts to parādīt visai Eiropai – ka Kuldīga ir eiropeiska mazpilsēta, kurā kultūrai ir nozīmīga loma. Iegūsim, pirmām kārtām, lielāku pašapziņu mūsu cilvēkiem, kuri šeit jau dzīvo un strādā, un piesaistīsim jaunus iedzīvotājus, jo cilvēki taču vēlas dzīvot draudzīgā, labvēlīgā un arī kulturālā vidē. Šī būs iespēja cilvēkiem izvēlēties Kuldīgu par savu mājvietu.”

Projekta “Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” radošās koncepcijas pamatu veido pārliecība, ka pats galvenais resurss un infrastruktūra vietas attīstībai ir cilvēks ar tā neizsmeļamo radošumu. Cilvēka radošumam pretī var stāties tikai daba ar savu neatkārtojamo un nepārspējamo spēku, tāpēc to redzam kā otru komponenti mūsu radošā koncepta pamatā. Lai stiprinātu Kuldīgas kultūras piedāvājumu programmas izstrādē un īstenošanā, ir noslēgti sadarbības līgumi ar piecām kaimiņu pašvaldībām – Skrundas, Alsungas, Saldus, Ventspils un Aizputes novadiem.

Kristīne Zvirbule, projekta “Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”  vadītāja:

“Mans un radošās komandas darba galvenais mērķis šajā projektā ir meklēt Kuldīgas novada dārgumus, pētīt Kuldīgas unikalitāti, autentiskumu plašāk un savādāk, nekā tradicionāli ierasts. Noteikti vēlamies pilsētas un novada iedzīvotājus iesaistīt un padarīt par līdzdalībniekiem, galvenajiem sadarbības partneriem, lai kopā atklātu Kuldīgas un paši savu, kuldīdznieku, potenciālu Latvijas un Eiropas kontekstā.”

Ko Kuldīgas novads un tā iedzīvotāji iegūs, saņemot kultūras galvaspilsētas titulu?

  1. Kultūras piedāvājuma un pilsētas apmeklētības izlīdzināšanos visās sezonās;
  2. Iedzīvotāju skaita pieaugumu Kuldīgas novadā;
  3. Kulturālo viesu skaita pieaugumu un garantētu finansiālo pienesumu;
  4. Apliecinājumu Kuldīgas spējai pārliecinoši konkurēt reģionāli, nacionāli un starptautiski;
  5. Eiropeiskās identitātes stiprināšanu.

“Šis projekts ir sava veida pašanalīze reģionālā un Eiropas līmenī. Tas dod iespēju izvērtēt un meklēt, kuras vērtības, vietas, aktivitātes, parādības un cilvēki atklāj Kuldīgu kā Eiropas pilsētu tagad un nākotnē. Ar topošo kultūras programmu mēs plānojam izcelt kultūras daudzveidīgo raksturu, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti un iedzīvotāju vienlīdzību Kuldīgā un novadā, veidojot kopīgus projektus un organizējot augstas kvalitātes programmas dažādām iedzīvotāju grupām, paaudzēm un reģioniem.

Gandrīz gada intensīvais darbs nebūs veltīgs arī tad, ja Kuldīga kultūras galvaspilsētas titulu neiegūs, jo tiek veidots plāns “B” – plānotā kultūras programma un citi ilgtermiņa mērķi tiks īstenoti jebkurā gadījumā, bet, protams, ievērojami samazinātā versijā,” uzsver K. Zvirbule.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav