Kas ir Eiropas kultūras galvaspilsēta?

Pasākums “Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Iniciatīvai ir divi mērķi:

 1. Aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā un uzsvērt to kopīgās iezīmes, satuvināt Eiropas savienības valstu pilsoņus caur savas kultūras popularizēšanu, parādīt savas kultūras atšķirības un unikālo tajā.
 2. Vairot iedzīvotāju piederības apziņu kopējai kultūras telpai, un veicināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā saskaņā ar to attiecīgajām stratēģijām un prioritātēm.

Katru gadu Eiropas komisijas starptautiska žūrija konkursa kārtībā izvēlas divas pilsētas Eiropā, kurām piešķir kultūras galvaspilsētas statusu. Tas ir statuss, kas paredz kultūras notikumus gada garumā un arī pilotprojektus, valsts un pilsētas infrastruktūras uzlabošanu, tūrisma plūsmas pieaugumu u.c.

2027. gadā Latvijai otro reizi ir pienākusi kārta rīkot Pasākumu “Eiropas Kultūras galvaspilsēta”, otra pilsēta tiks izvēlēta no Portugāles. Kā zināms, 2014. gadā Eiropas galvaspilsētas gods bija Latvijas galvaspilsētai Rīgai un Ūmeo pilsētai  Zviedrijā.

Šobrīd uz Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu savu kandidatūru pieteikušas 9 Latvijas pilsētas –Kuldīga, Cēsis, Daugavpils, Liepāja, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Valmiera, Ogre.

Kuldīgai ir 8 pilnvērtīgi konkurenti un ikvienai no kandidātpilsētām ir iespēja izcīnīt titulu pozīcijā 1:9. Bet šobrīd galvenā cīņa ir jāizcīna pašiem ar sevi – neiegrimt pašapmierinātībā, kopā spēt atrast ideālo balansu starp pagātni, tagadni un nākotni un idejas, pārdrošākos sapņus spēt pārvērst realitātē.

Atlases laika grafiks Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukuma piešķiršanai 2027. gadam:

2021. gada 4. jūnijs

Eiropas kultūras galvaspilsētas pieteikumu iesniegšanas termiņš

2021. gada vasara

 

Priekšatlases sanāksme Rīgā

Priekšatlases ziņojuma publicēšana Kultūras ministrijas tīmekļvietnē

Tiks precizēts

 

Eiropas kultūras galvaspilsētas papildināto/pārstrādāto pieteikumu iesniegšana

Tiks precizēts

Kandidātpilsētu apmeklējums

2022. gads

Eiropas kultūras galvaspilsētas apstiprināšana


Vispārējās vadlīnijas programmas radīšanai un pieteikuma sagatavošanai:

 1. Pilsētas lielumam nav nozīmes– lielāka nozīme ir pieejamajiem cilvēkresursiem, pilsētas finansiālajam stāvoklis, infrastruktūrai un spējai sasniegt kultūras pasākumu kritisko masu.
 2. Pilsētas pasākuma īstenošanā drīkst iesaistīt apkārtējo teritoriju(t. i., kaimiņpilsētas vai blakus esošos reģionus).
 3. Progresīva programma – EKG statusu piešķir nevis pamatojoties uz pilsētas kultūras mantojumu, bet gan sagatavoto kultūras programmu, kas izklāstīta pieteikumā.
 4. Nedrīkst rīkoties „kā parasti”– programmai jābūt īpaši izstrādātai, kas papildina ierasto kultūras dzīvi.
 5. Tūrisms šajā projektā nav galvenais. Lai arī, visticamāk, EKG statuss spēcina tūrismu pilsētā, programma ir primāri domāta tās iedzīvotājiem un to saiknes stiprināšanai ar kultūru un Eiropu.
 6. Piedāvātajai programmai ir jāatbilst jūsu mērķiem un finansiālajām iespējām.
 7. Eiropas un starptautiska mēroga programma– kopējai koncepcijai jābūt eiropeiskai un jāuzsver gan Eiropas kultūru kopīgie aspekti, gan kultūru daudzveidība.
 8. Daudzām Eiropas kultūras galvaspilsētām pasākuma īstenošana ir nesusi ievērojamu saimniecisku vai sociālu labumu: ir uzlabojusies pilsētas infrastruktūra, pilsētvide ir fiziski atjaunota, ir veikti būtiski iekšējie ieguldījumi, iedzīvotāji vairāk lepojas ar savu pilsētu utt.
 9. Pilsēta var izmantot šo iespēju, lai risinātu sasāpējušus jautājumus.
 10. Programmas sagatavošanai, izstrādāšanai un īstenošanai ir vajadzīgi seši līdz septiņi neatlaidīga darba gadi.

Vairāk par Eiropas kultūras galvaspilsētas vadlīnijām: https://www.km.gov.lv/lv/media/325/download

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Šim rakstam komentāru nav