Kuldīgas novada skolu jaunatnes vērtību centrā – cieņpilna attieksme vienam pret otru

Kopā ar Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļu projekta “Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” komanda uzrunāja Kuldīgas novada izglītības iestādes, kurās aicināja bērnus un jauniešus kopā ar skolotājiem apzināt un noteikt sev būtiskās vērtības cilvēka dzīvē un vērtības pilsētā, novadā un sabiedrībā kopumā aktivitātes “Kuldīgas vērtību kompass” ietvaros. Kādu vēlamies Kuldīgu redzēt un tajā dzīvot pēc 5-10 gadiem?

Kuldīgas vērtību kompasa veidošanā piedalījās deviņas Kuldīgas novada izglītības iestādes – Vārmes, Laidu, Turlavas un Ēdoles pamatskolas, Z. A. Meierovica Kabiles pamatskola, Vilgāles sākumskola, Kuldīgas Centra vidusskola, Kuldīgas 2. vidusskola un Viļa Plūdoņa Kuldīgas vidusskola. Sakām lielu paldies visiem iesaistītajiem pedagogiem un skolēniem par ieguldīto darbu un radošajām idejām par spīti darbam attālinātā formātā!

“Kuldīgas vērtību kompasa” formulēšana deva iemeslu jauniešiem pārskatīt sev būtiskos jautājumus un meklēt savu vietu apkārtējā vidē un sabiedrībā.

Viss cilvēkā sākas ar personīgajām vērtībām

Izrādās, vērtību formulēšana var būt diezgan sarežģīta. Ne vienmēr mēs ikdienā aizdomājamies par to, kas mums ir patiesi vērtīgs un nozīmīgs. “Vērtību noteikšanas procesā Turlavas pamatskolā iesaistījās klašu audzinātāji un skolēni no 5. līdz 9. klasei. Pārrunas tika organizētas skolotājiem tiekoties ar audzēkņiem Zoom platformā. Skolēniem grūti bija noformulēt vai izvēlēties, kas ir viņu vērtība, bet skolotājiem iesaistoties un paskaidrojot lietas būtību, katra klase spēja vienoties par savām vērtībām,” stāsta Turlavas pamatskolas skolotāja Lāsma Zīberga.

Kuldīgas 2. vidusskolā rezultāti bijuši dažādi, gan attiecībā uz individuālajām atbildēm, gan klašu atsaucību kopumā. “Milzīgs prieks par visaktīvākajām klasēm – 9.a, 8.b un 7.a, kuru piedāvājums bija tiešām pārdomāts un interesants. Salīdzinoši mazāka atsaucība bija no mazākām klasēm un 12. klases. Mazajiem, iespējams, vēl grūti izprast šādu redzējumu, savukārt, pēdējās klases audzēkņi jau, šķiet, domās ir prom no skolas un Kuldīgas. Iespējams, ja mēs strādātu klātienē, rezultāti būtu labāki – mazāk noguruši un ieinteresētāki būtu gan skolēni, gan skolotāji,” situāciju vērtē vidusskolas direktora vietniece audzināšanas jomā Baiba Mateviča.

Savukārt, Krists Felš-Milbergs, Kuldīgas Centra vidusskolas direktora vietnieks darbā ar jaunatni atzīst, ka jaunieši pie vērtībām nonākuši samērā veikli un veiksmīgi, taču tur uzdevumam veltīts diezgan daudz laika. Pirms pavasara brīvlaika viduskolas līdzpārvalde noturējusi kopsapulci, rosinot ieskatīties katram savās personīgajās vērtībās, pēc tam tās kalpoja par pamatu kopīgo vērtību definēšanai. Pēc brīvlaika jaunieši iepazinušies ar projektu “Kuldīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2027”, vēlāk aktualizējuši vērtības mūsos pašos un nelielās grupās formulējuši Kuldīgas vērtības. Grupas pakāpeniski apvienojot, beigu beigās tika noslīpētas galvenās atslēgas vērtības.

“Manuprāt, viss cilvēkā sākas ar personīgajām vērtībām. Tās jauniešiem formējas augšanas procesā, kas notiek gan skolā, gan mājās un ikkatrā vietā, kur viņš sper savu kāju. Mūsu personīgās vērtības ietekmē mūsu izvēles un ir ļoti būtiski tās apzināties, lai būtu iespējams izprast savu rīcību un vēlmes. Līdzīgi kā ar savām vērtībām, arī skolas un pilsētas vērtības apzināties ir ļoti būtiski, lai veidotos piederības sajūta un tām jāiet roku rokā ar personīgajām vērtībām. Varu apgalvot, ka liela daļa jauniešu domā par savām vērtībām un uzskata to par nozīmīgu posmu personīgajā izaugsmē,” tā Kuldīgas Centra vidusskolas skolēnu izvēles raksturo Krists Felš-Milbergs.

Arī Baiba Mateviča no Kuldīgas 2. vidusskolas uzsver personīgās pieredzes nozīmi: “Izpratni par to, kas un kādas ir vērtības, noteikti veicina ģimene. Katrs skolēns skatās caur personīgo prizmu – ko es gribētu, ko gribētu mana ģimene, tāpēc individuālās vērtības formulēt ir vieglāk. Daudz sarežģītāk ir domāt par vērtībām pilsētā, kopienā.”

Vai vērtības dzīvē un Kuldīgā atšķiras?
Lūdzām skolēnus apdomāt un izvēlēties četras vērtības, kuru virzienā Kuldīgai un novadam būtu jāvirzās, plānojot nākotnes attīstību. Lai vienkāršāk būtu orientēties, aicinājām iezīmēt divus vērtību virzienus – vērtības cilvēku dzīvē un vērtības sabiedrībā un/vai pilsētā.

Kā nozīmīgākās vērtības cilvēku dzīvē skolēni atzīmējuši: ģimene, jaunieši, brīvība, sirds, inteliģenta sabiedrība, pozitīva attieksme, fiziska un garīga veselība un labsajūta, garīgā izaugsme, laimīgas ģimenes, darba tikums, sadarbošanās, taisnīgums, tolerance, līdzdalība, veselība, nauda, kā arī noteiktas īpašības, piemēram, sirsnība, laipnība, drosme, cieņa, godīgums centība, izpalīdzība, līdzcietība, gudrība, draudzīgums, mīlestība, miers u.c.

Nozīmīgākās vērtības Kuldīgā un sabiedrībā:  kultūra, kultūrvēsturiskais mantojums, infrastruktūra, māksla un kultūra, daba un tās pieminekļi (piemēram, Ventas rumba), ekoloģija un sakopta vide, Kuldīga kā tūrisma galamērķis, izglītība, latviešu valoda, piederības sajūta un līdzdalība, ģimenēm draudzīga pilsēta, kā arī noteiktas īpašības sabiedrībā, piemēram, vienotība, brīvība, dzīvība, cieņa, drosme, viesmīlība, tīrīgums, atbildība u.c. Bieži kā nozīmīgākās vērtības novadā minētas arī konkrētas vietas un objekti, piemēram, Ēvalda Valtera piemineklis, Alekšupīte un tās ūdenskritums, Venta, Ventas rumba, ķieģeļu tilts, Kuldīgas novada muzejs, skeitparks un rotaļu laukumi bērniem, Kuldīgas mazās ieliņas un senatnīgie nami, Pilsētas dārzs, Veckuldīgas pilskalns, Smilšu alas, Katrīnas baznīca, biblioteka un Mākslas nams ar ekspozīcijām, Ķikuru ezers un cilvēki, Elku birzs, kuršu ķoniņi un brīvciemi, Lipaiķu baznīca.

Saņēmām arī daudz ierosinājumus un idejas pilsētas un novada attīstībai. Pēc skolēnu domām, Kuldīgai nepieciešami šādi uzlabojumi: I. Zeberiņa pieminekļis Pilsētas dārzā, vēl viena augstākās izglītības iestāde, slimnīcas paplašināšana un tās statusa noturēšana, luksofori pilsētā, velo un elektroskūteru noma un stāvvietas, trases, atjaunotas baznīcu fasādes un apkure baznīcās, uzraksts “Sveicināti Kuldīgā!” un karte pie pilsētas robežas, ūdens attīrītāji, zoodārzs, strūklakas, peldvietas, tirdziņu vietas, svētku rotājumi, stāvlaukumu labiekārtošana un ierīkošana, pastaigu takas, atpūtas un zinātnes parks, vilciena satiksmes atjaunošana, gājēju tilts pār Ventu, Zemessardzes parādes, bērnu atpūtas objektu izveide – “Tarzāns”, lielās galda spēles, teleskops, laboratorium tipa objekti, skatu tornis, akvaparks, skeitparks, lāzertags, zinātnes muzejs, ražotne, lai iedzīvotājiem būtu jaunas darbavietas, soliņi senioriem, dažādu sporta veidu attīstīšana.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • Skolnieciņš RU

  Сегодня 10. май. Кощунственный праздник Победы уже закончился. Для Латвии и всех коренных жителей Латвии 9. май — это трагедия, потому что в этот день Советский Союз бесповоротно завершил оккупацию Латвии. 9. мая 1945. года Латвийская Республика окончательно пала от рук жестокого агрессора – Советского Союза. Еще 8. мая местные жители сопротивлялись захватчикам в Курляндском котле, но, к сожалению, ихние попытки отбиться от захватчиков со стороны Красной армии были четны. Для всех латышей 9. май — это день скорби и печали. Долгое время латыши жили под гнётом коммунистической партии. Советская оккупация длилась около полвека. Но по воли судьбы Советский Союз распался. Хвала Богам! Это страшное время закончилось, и Латвия смогла вернуть свою независимость.
  С уважением, Skolnieciņš (Сколниециньш) из святорощи
  ©Skolnieciņš 1999-bezgalība :-)
  Skolnieciņš® ™Skolnieciņš
  Хвала Латвийским Богам!
  #Латвия #ЛатвийскаяРеспублика #8.май #9.май #СоветскийСоюз #СоветскаяОккупация #коммунизм #жестокость #насилие #ОккупацияЛатвии #1945.05.09. #Skolnieciņš

  10.05.2021 14:14:04