Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā iezīmē Kuldīgas attīstības vīziju

ekg

Par projekta kopējo darba procesu, vīziju un mērķiem stāsta projekta “Kuldīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” projekta vadītāja Kristīne Zvirbule:

“Esmu kuldīdzniece, dzimusi un augusi šeit, tāpēc jūtos ārkārtīgi pagodināta, ka man ir uzticēta iespēja attīstīt un vadīt šo brīnišķīgo projektu dzimtajā pilsētā. Tas ir kā no jauna ar un bez rozā brillēm iepazīt labi zināmo un ieraudzīt iepriekš nepamanīto. Atkal pacelt akmeni pa akmenim senajā bruģī, lai netiktu palaists garām kāds īpašs dārgums. Kuldīgas novada spēks un skaistums ir iekodēts tās autentiskumā – gan pašā pilsētā, gan tās iedzīvotājos.

Mans un radošās komandas darba galvenais mērķis šajā projektā ir meklēt Kuldīgas novada dārgumus, pētīt Kuldīgas unikalitāti, autentiskumu plašāk un savādāk, nekā tradicionāli ierasts. Noteikti vēlamies pilsētas un novada iedzīvotājus iesaistīt un padarīt par līdzdalībniekiem, galvenajiem sadarbības partneriem, lai kopā atklātu Kuldīgas un paši savu, kuldīdznieku, potenciālu Latvijas un Eiropas kontekstā.”

Projekta centrā – radošais kuldīdznieks

Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts savā pamata būtībā ir projekts cilvēkiem, vietējiem iedzīvotājiem, kultūras dzīves veidotājiem un patērētājiem. Un arī komandas darbs vistiešāk saistīts ar cilvēku vēlmju un vajadzību izzināšanu, vērtību definēšanu, nākotnes redzējuma veidošanu.

Projekta radošās koncepcijas pamatu veido pārliecība, ka pats galvenais resurss un infrastruktūra vietas attīstībai ir cilvēks ar tā neizsmeļamo radošumu. Cilvēka radošumam pretī var stāties tikai daba ar savu neatkārtojamo un nepārspējamo spēku, tāpēc to redzam kā otru komponenti mūsu radošā koncepta pamatā. Laikā, kad tiek uzsvērta nepieciešamība veicināt ekonomisko izaugsmi, investējot būvēs un ēkās, mūsuprāt, vērtīgākā investīcija ir un būs novada cilvēkos un dabas resursu saudzīgā attīstīšanā.

Lai sasniegtu ilgtspējīgu novada attīstību, plānojam īpaši iesaistīt jauniešus – nākotnes veidotājus. Projekts ir iespēja izaicināt stereotipus, tradicionālās vērtības un paplašināt Kuldīgas kultūras piedāvājumu ar netradicionālāku pieeju, meklējot “apslēptās pērles”. Protams, projekta īstenošana paredz arī tūrisma un pakalpojuma nozares izaugsmi novadā.

Radošajās darba grupā tiek meklēts jauns ceļš, kā stiprināt Kuldīgas autentiskumu un unikalitāti

Ikdienas darbs ietver sevī nepārtrauktas radošas tikšanās , kurās tiek kopīgi meklētas un attīstītas visdažādākās idejas par Kuldīgas novadu gan šodien, gan tuvākā un tālākā nākotnē. Šajos ierobežojuma apstākļos tās notiek tiešsaistes platformās. Pie projekta izstrādes un realizācijas šobrīd strādā radošā projekta komanda aptuveni 30 cilvēku sastāvā, kurā darbojas dažādu interešu, vecuma, profesiju pārstāvji un aktīvisti – gan jaunieši, gan seniori, gan esošie, gan bijušie, gan sirdī kuldīdznieki. Tāpat darba grupās ir pašvaldības, nevalstiskā un privātā sektora pārstāvji.

Radošajās sapulcēs ir skaidri iezīmējusies vēlme kopīgi veicināt Kuldīgas novada attīstību, lai 2027. gadā, izmantojot kultūru kā galveno platformu, radītu jaunas sadarbības formas, savstarpēji mijiedarbojoties cilvēkiem, kultūrai un dabai, ekonomikai un ilgtspējīgam tūrisma virzienam. Katra radošā sapulce un saruna ar dažādiem cilvēkiem sniedz būtisku ieguldījumu projekta pieteikuma izstrādē ar kopīgu teritoriālu mērogu – novadā, reģionā un Eiropā.

Ko Kuldīgas novads un tā iedzīvotāji iegūs, saņemot kultūras galvaspilsētas titulu?

  1. Kultūras piedāvājuma un pilsētas apmeklētības izlīdzināšanās visās sezonās

Eiropas kultūras galvaspilsētas projekts pieteikuma metodiskajos materiālos ir nosaukts par pasākumu gada garumā. Pētījumi ir pierādījuši, ka kultūras piedāvājumam līdzās infrastruktūras un izglītības pieejamības jautājumiem, ir nozīmīga loma, lai kādu vietu izvēlētos par savu dzīvesvietu. Ar dalību Eiropas mēroga projektā radīsim dinamiskāku un plašāku kultūras piedāvājumu, ar līdzvērtīgu intensitāti visās sezonās. Pilsēta būs aktīva un apmeklēta ne tikai vasarā, bet arī nesezonā. 

  1. Iedzīvotāju skaita pieaugums Kuldīgas novadā

Statistikas dati par iedzīvotāju skaitu reģionālā līmenī iezīmē negatīvu tendenci – dinamisku iedzīvotāju skaita samazināšanos. Ar šī projekta palīdzību mēs varēsim veidot Kuldīgas novadu kā vietu, kura ir ne tikai skaista un ērta dzīvošanai, bet tā ir arī kulturāli piesātināta un moderna.

  1. Kulturālo viesu skaita pieaugums un garantēts finansiālais pienesums

Kvalitatīvs un augstvērtīgs kultūras piedāvājums spēj atvest Kuldīgai izglītotu, maksātspējīgu un kulturālu piedāvājuma patērētāju. Tāds ir arī pilsētas viesis, kādu novada iedzīvotāji ir gatavi aicināt ciemos. Liels pieprasījums var veidot lielu finanšu apgrozījumu, kas attiecīgi nozīmē labāku iedzīvotāju dzīves kvalitāti gan pilsētas, gan novada iedzīvotājiem.

  1. Apliecinājums Kuldīgas spējai pārliecinoši konkurēt reģionāli, nacionāli un starptautiski

Dalība šajā konkursā ir apliecinājums, ka  Kuldīga ir attīstīta un pievilcīga dzīvesvieta, ar nākotnes ambīcijām un vēlmi sevi pozicionēt kā vietu, kur kultūra ir nozīmīgs resurss. Ne mazāk būtisks ilgtermiņa ieguvums ir mobilizēt kopējo novada iedzīvotāju entuziasmu un stiprināt to piederību savai pilsētai un dzīvesvietai. Raugoties tālāk un plašāk – tā ir iespēja nolemt, kāds būs Kuldīgas novada stratēģiskais attīstības ceļš. Ar šo pieteikumu Kuldīgas novads apliecina, ka kultūra ir un būs būtisks “spēlētājs” kopējā pilsētas attīstības stratēģijā.

  1. Eiropeiskās identitātes stiprināšana

Tā kā projekta nosaukumā jau iekodēts vārds “Eiropa”, tad attiecīgi nav pārsteigums, ka projekta nozīmīga sastāvdaļa ir “Eiropas dimensija”. Tas nozīmē, ka Kuldīgas novada iedzīvotāju eiropeiskas apziņas nostiprināšana ir viens no pamatuzdevumiem, turklāt nevis koncentrējot uzmanību uz to, ko Kuldīga var dot Eiropai, bet gan attīstīt sevi kā Eiropas daļu.

“Šis projekts ir sava veida pašanalīze reģionālā un Eiropas līmenī. Tas dod iespēju izvērtēt un meklēt, kuras vērtības, vietas, aktivitātes, parādības un cilvēki atklāj Kuldīgu kā Eiropas pilsētu tagad un nākotnē. Ar topošo kultūras programmu mēs plānojam izcelt kultūras daudzveidīgo raksturu, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti un iedzīvotāju vienlīdzību Kuldīgā un novadā, veidojot kopīgus projektus un organizējot augstas kvalitātes programmas dažādām iedzīvotāju grupām, paaudzēm un reģioniem.

Gandrīz gada intensīvais darbs nebūs veltīgs arī tad, ja Kuldīga kultūras galvaspilsētas titulu neiegūs, jo tiek veidots plāns “B” – plānotā kultūras programma un citi ilgtermiņa mērķi tiks īstenoti jebkurā gadījumā, bet, protams, ievērojami samazinātā versijā,” uzsver K. Zvirbule.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav