Kuldīgai iespēja ar Ainavu balvu izvirzīties uz Eiropu

Kuldīgas novada pašvaldība Eiropas Padomes konkursa „Eiropas Ainavu balva” nacionālajā atlasē ieguvusi visvairāk punktu un pārstāvēs Latviju Eiropas konkursā.

Kuldīgas novada pašvaldības pieteikums „Kuldīgas pilsēta Ventas ielejā – vēsturiskās ainavas saglabāšana nākamajām paaudzēm” aptvēra projektus un darbības, ko pašvaldība plānveidīgi un mērķtiecīgi, piesaistot dažādu fondu līdzekļus, veikusi, lai uzlabotu gan Ventas upes ekoloģisko stāvokli un dabas ainavu, gan kultūras pieminekļus un atpūtas teritorijas Ventas ielejā – veco tiltu, Kuldīgas novada muzeju ar restaurācijas centru, Pilsētas dārzu, Mārtiņsalu ar Zilā karoga peldvietu u.c. Būtiska nozīme ir bijusi sabiedrības iesaistei – gan upes tīrīšanā, gan restaurācijas centra pasākumos, UNESCO spēlēs, kā arī citās izglītojošās aktivitātēs un mākslinieciskajās norisēs.

Latvijas nacionālajā atlasē piedalījās arī Cēsu novada, Ventspils un Jēkabpils pilsētas pašvaldības. Pieteikumus saskaņā ar starptautiskajiem kritērijiem vērtēja starpinstitūciju komisija, kurā piedalījās Kultūras ministrijas, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Ainavu arhitektu biedrības, kā arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji.

Eiropas Padomes ģenerālsekretariāta organizētā konkursa „Eiropas Padomes Ainavu balva” mērķis ir apbalvot praktiskās iniciatīvas, labus piemērus ainavu kvalitātes sasniegšanā Eiropas ainavu konvencijas dalībvalstu teritorijās. Katra valsts uz konkursu drīkst izvirzīt vienu kandidatūru.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav