No šodienas stājas spēkā jaunais Būvniecības likums

Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka 2014. gada 1. oktobrī stājas spēkā jaunais Būvniecības likums un ar tiem saistītie Ministru kabineta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.

Kuldīgas novada pašvaldības Būvniecības komisija paskaidro, ka, ņemot vērā jauno Būvniecības likumu, būvniecības iecerēm vairs netiks izsniegts plānošanas un arhitektūras uzdevums (PAU), bet tiks izsniegta būvatļauja.

Savukārt, atbilstoši speciālajos būvnoteikumos noteiktajai kārtībai, līdzšinējo būvniecības iesniegumu – uzskaites karšu vietā Būvniecības komisijā būs jāiesniedz būvniecības iesniegums būvatļaujas saņemšanai – ar klāt pievienotu būvprojektu minimālā sastāvā.

Pēc saņemto dokumentu izskatīšanas Būvniecības komisijai viena mēneša laikā būs jāizdod būvatļauja, kurā uzreiz būs jānorāda projektēšanas nosacījumi detalizētai projekta izstrādāšanai un nosacījumi būvdarbu uzsākšanai. Par katra šā nosacījuma izpildi pasūtītājam būs nepieciešams saņemt atbilstošu Būvniecības komisijas atzīmi. Tikai pēc šādu atzīmju saņemšanas un tad, kad būvatļauja būs kļuvusi neapstrīdama, pasūtītājs varēs uzsākt būvdarbus.

Būvniecības ierosinātājam, pamatojoties uz iepriekš jau izsniegtu PAU, būs tiesības turpināt uzsākto būvniecības procesu (izstrādāt skiču projektu, tehnisko projektu).

Saņemt būvatļauju atbilstoši jaunajam regulējumam būs atļauts šādu dokumentu derīguma termiņa laikā:

 • PAU derīguma termiņš – 2 vai 4 gadi;
 • Tehniskā projekta (akceptēta tehniskā projekta, izvērstā skiču projekta, nulles cikla tehniskā projekta) derīguma termiņš – 2 gadi.
 • Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad būvniecības ierosinātājam ir izsniegts PAU, Būvniecības komisijā būs jāiesniedz:
 • Iesniegums;
 • Abilstošās būvju grupas speciālajos būvnoteikumos noteiktos dokumentus. 
 • Būvniecības komisija izdos būvatļauju:
 • Projektēšanas nosacījumos norādot PAU noteiktās prasības;
 • Norādot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.   

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un skiču projektu, izvērsto skiču projektu (PAU derīguma termiņa laikā), Būvniecības komisija izdos būvatļauju, projektēšanas nosacījumos norādot PAU noteiktās prasības un norādot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

Lai saņemtu būvatļauju gadījumos, kad pasūtītājs iesniegs iesniegumu un tehnisko projektu, Būvniecības komisija izdos būvatļauju, projektēšanas nosacījumus norādot kā izpildītus un norādot būvdarbu uzsākšanas nosacījumus.

Būvniecības komisija vērš uzmanību, ka turpmāk, iesniedzot būvprojektus to saskaņošanai/akceptēšanai, būvprojektam nepieciešams pievienot Ministru kabineta noteikumos noteiktās formas iesniegumu par būvatļaujas izsniegšanu, jo pēc 1. oktobra Būvniecības komisija vairs neveiks būvprojektu saskaņošanu/akceptēšanu. Tā vietā Būvniecības komisija izsniegs būvatļauju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai noteiks projektēšanas nosacījumus, vai atteiks izsniegt būvatļauju.

Gadījumos, kad iesniegtajam būvprojektam nebūs pievienots iesniegums par būvatļaujas izsniegšanu, tā izskatīšana Būvniecības komisijā tiks atteikta.

Ja līdz 2014. gada 1. oktobrim ir izsniegta būvatļauja, saņemt būvatļauju ar nosacījumiem nebūs nepieciešams.

Detalizētu būvniecības procesu turpināšanas un pabeigšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi „Vispārīgie būvnoteikumi”, kas stājas spēkā 2014. gada 1. oktobrī.

Vairāk informācijas www.lvportals.lv/

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
 • marta

  pilnigs sviests ar šo likumu -gribētos redzēt tos varoņus sejā ,kas sadzejo šos su;na murgus...Juristi ir sagatatavojuši sev sili ilgiem gadiem uz priekšu...rullejam tālāk.....

  14.10.2014 20:20:11