Aicina pieteikt pretendentus Goda balvai

Kuldīgas novada Dome izsludina pretendentu pieteikšanu Kuldīgas novada „Goda balvai”, kas tiks pasniegtas svinīgā pasākumā 2014. gada 18. novembrī plkst. 16.00 Kuldīgas kultūras centrā.

Ar Kuldīgas novada „Goda balva” tiek apbalvotas personas par īpašiem nopelniem politikā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, izglītībā, kultūrā, sportā, valsts pārvaldes un aizsardzības jomā, kas saistīti ar Kuldīgas novada attīstību un sabiedriskās nozīmības palielināšanu. Par nopelnu uzskatāma ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība, kā arī atsevišķi izcili darbi novada labā.

Dome aicina līdz š. g. 21. oktobrim iesniegt iesniegumus par cilvēkiem, kuri pelnījuši „Goda balvu”. Ierosinājumā jānorāda ieteiktā apbalvojamā vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta, ieņemamais amats vai nodarbošanās, kā arī vispusīgs to nopelnu apraksts, par kuriem ierosina apbalvot ar „Goda balvu”.

Kuldīgas novada Goda balvas nolikums