Kurzemes pašvaldības gūst pieredzi konferencē

24. septembrī Kurzemes NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu un Kuldīgas novada pašvaldību organizēja konferenci „Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība”, lai veicinātu Kurzemes pašvaldību darbinieku pieredzes apmaiņu un labās prakses nodošana nevalstisko organizāciju atbalsta mehānismiem, iedzīvotāju iesaistīšanu novada dzīves uzlabošanā, pašvaldību un NVO sadarbības ieguvumiem un sarežģījumiem.

Konferencē piedalījās vairāk nekā 50 dalībnieki – pārsvarā pašvaldību pārstāvji no 15 Kurzemes pašvaldībām. 

Konferences dalībniekus uzrunāja Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs Kristiāns Godiņš un Kurzemes NVO atbalsta centra direktore Inese Siliņa.

Salīdzinājumā ar citām valstīm, Latvijā iedzīvotāju iesaiste un līdzdalība pilsoniskajās aktivitātēs ir ļoti zema. Starp  28 valstīm Latvijā iesaistes indekss ir sestais zemākais - 2,8, bet augstākais 40 - ir  Zviedrijā. Tādēļ Nacionālais attīstības plāns (NAP) līdz 2020. gadam paredz šo rādītāju ievērojami palielināt, veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un uzticēšanos. Iesaistīšanās un darbība nevalstiskajās organizācijas ir veids, kā palielināt iedzīvotāju līdzdalību valsts un pašvaldības pārvaldē. Savukārt pašvaldībām ir liela loma atbalstot savu iedzīvotāju iesaisti nevalstiskajās organizācijās, līdzfinansējot NVO aktivitātes, kas palīdz teritorijas iedzīvotājiem.

Kurzemes NVO atbalsta centrs apkopos Kurzemes pašvaldību sadarbības pieredzi ar NVO, lai analizētu problēmjautājumus, kas kavē pašvaldībām būt vēl atvērtākām, kā arī veicinās esošo labo prakšu piemēru popularizēšanu gan Kurzemē, gan arī citu reģionu ieinteresētajas pašvaldībās.

Ar konferences materiāliem varat iepazīties www.slideshare.net/

Konference tika organizēta Kurzemes NVO atbalsta centra projekta „Kurzemes NVO atbalsts 2013-2015” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav