Piešķir Kuldīgas novada pašvaldības stipendijas četriem jaunajiem mediķiem

Publicitātes foto

Kuldīgas novada domes deputāti 25. novembra domes sēdē nolēma atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem “Par Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību” piešķirt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju četriem jaunajiem mediķiem, kuri papildinās Kuldīgas slimnīcas kolektīvu.

Viens stipendiāts ir programmas “Ārstniecība” sestā kursa students, bet trīs stipendiātes – pirmā gada rezidentes. Visiem stipendiātiem jau noslēgts līgums ar Kuldīgas slimnīcu par darbu šajā ārstniecības iestādē.

Jānis Cimermanis ir Latvijas Universitātes otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas “Ārstniecība” sestā kursa students. Viņam piešķirta stipendija 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 250 EUR mēnesī. Stipendiju viņš saņems līdz studiju pabeigšanai.

Anna Kavecka ir Rīgas Stradiņa universitātes pirmā gada rezidente programmā “Rezidentūra medicīnā” studiju programmā “Pediatrija”, Zane Činokajeva – Latvijas Universitātes pirmā gada rezidente programmā “Medicīna” apakšprogrammā “Anestezioloģija un reanimatoloģija”, bet Jūlija Beate Ķeruže – Latvijas Universitātes pirmā gada rezidente programmā “Medicīna” apakšprogrammā “Internā medicīna”. Visām trim ārstēm rezidentēm piešķirta stipendija 100% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas stipendijas piešķiršanas brīdī – 500 EUR mēnesī. Stipendiju viņas saņems visu atlikušo studiju laiku.

Kopumā uz iespēju saņemt Kuldīgas novada pašvaldības stipendiju pieteicās četri pretendenti. Visi arī atbilda pašvaldības saistošajos noteikumos izvirzītajiem kritērijiem stipendijas piešķiršanai.

Par stipendijas piešķiršanu pretendenti ar pašvaldību un SIA “Kuldīgas slimnīcu” slēgs trīspusēju līgumu, līgumā nosakot piešķirtās stipendijas apmēru un izmaksas kārtību, līdzēju atbildību un saistības, tai skaitā nostrādāt slimnīcā vismaz trīs gadus pēc studiju pabeigšanas, līguma izbeigšanas kārtību.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Freya

    Jaunie Tautas nošpricētāji. Atbalstam, atbalstam.

    04.12.2021 17:17:48