Veidos valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru arī Kuldīgā

Pilsētas laukums
Foto: Ričards Sotaks

Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru nepieciešams veidot arī Kuldīgā – tā 30. septembra domes sēdē lēma Kuldīgas novada domes deputāti.

Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra darbības mērķis ir nodrošināt iespēju iedzīvotājiem vienkopus pieteikt gan valsts centrālās pārvaldes, gan pašvaldību pakalpojumus, īstenojot “vienas pieturas aģentūras” principu klātienē.

Domes sēdē Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa deputātiem pastāstīja, ka šādi centri sekmīgi strādā Alsungā un Skrundā, bet Kuldīgā šādu centru līdz šim neveidoja, jo pilsētā strādājošās valsts institūcijas iepriekš pašas paudušas apņemšanos apkalpot klientus. Pandēmijas laiks situāciju izmainījis – valsts iestādes klātienē daudzus pakalpojumus vairs nesniedz, slēdz klientu centrus vispār vai arī apkalpo klientus tikai noteiktā nedēļas dienā. Tāpēc kuldīdzniekiem reizēm nācies doties uz Alsungu vai Skrundu, lai saņemtu nepieciešamos pakalpojumus.

Iepazīstoties ar Alsungas un Skrundas valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros pieprasīto pakalpojumu loku, nolemts, ka šāds centrs nepieciešams arī Kuldīgā. Tas atradīsies Pilsētas laukumā 2. 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav