Kuldīgas novadā turpinās izmantot līdzšinējo novada ģerboni ar Sv. Katrīnu

KULDĪGAS NOVADA ĢERBONIS

Kuldīgas novada domes deputāti 30. septembra domes sēdē, ņemot vērā iedzīvotāju aptaujas rezultātus, nolēma jaunizveidotajā Kuldīgas novadā turpināt lietot ar 2010. gada 19. janvāra Heraldikas komisijas lēmumu apstiprināto Kuldīgas novada pašvaldības ģerboni.

Novada ģerbonī saskaņā ar tā aprakstu sarkanā laukā attēlota sudraba jaunava – Sv.Katrīna – ar kroni, labajā rokā tai sudraba rats ar tam piekārtu krustiņu, kreisajā – lejupvērsts zobens. Ģerbonim ir sudraba izrobota šaurapmale.

Tā kā deputātu viedokļi par to, kādam būtu jābūt jaunā Kuldīgas novada ģerbonim, dalījās, iepriekš tika nolemts rīkot iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu sabiedrības viedokli.

Aptauja norisinājās no 2. septembra līdz 22. septembrim, izmantojot balsošanas platformu visidati.lv un aptaujas anketu pašvaldības informatīvā izdevuma “Kuldīgas Novada Vēstis”.

Kopumā aptaujā tika saņemti 790 cilvēku balsojumi. Aptaujā 486 balsis jeb 61,5% nodotas par līdzšinējo Heraldikas komisijā apstiprināto Kuldīgas novada ģerboni, 163 balsis jeb 20,6% – par vēsturiskā pirmās Latvijas brīvvalsts laika Kuldīgas apriņķa ģerboņa atjaunošanu, bet 141 balsis jeb 17,9% – par pilnīgi jauna ģerboņa izstrādi.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Obligāts

    Vai nav dīvaini bet laikam jau nav,aiz ģērboņa izvēles nestāv advokāti un naudas maisi kā aiz asfalta rūpnīcas. Laikam tas akmens bruģis ir diktām kaitīgs pie domes ja var pakrist un tā galvu sasist.

    30.09.2021 22:22:05