Ar uzņēmējiem spriež par terasēm

AR UZŅĒMĒJIEM SPRIEŽ PAR TERASĒM

7. septembrī Kuldīgas novada pašvaldības būvvalde rīkoja diskusiju ar Kuldīgas novada uzņēmējiem par āra terašu izvietošanu un to vizuālo noformējumu Kuldīgas vecpilsētā. 

Sanāksmē sprieda par terašu būvniecības iespējām vecpilsētā. Tika pārrunāts arī jautājums par pieļaujamo terašu materiālu izmantošanu, lai tās iekļautos vecpilsētas pilsētvidē, kā arī izskanēja jautājums no uzņēmējiem par iespējām terases izvietot arī ziemas periodā. Būvvaldes speciālisti norādīja, ka terašu izvietošana pilsētvidē ir atbalstāma ar nosacījumu, ka tās tiešām tiek izmantotas, lai ziemas aukstajā laikā būtu iespēja sasildīties, baudot maltīti vai dzērienu. Nebūtu atbalstāma situācija, kad terases pilsētvidē tiek vienkārši atstātas, noslēdzoties aktīvajai vasaras sezonai.

Sākot ar nākamo, 2022. gadu, terases novietošanas saskaņojuma saņemšanai būvvaldē, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), būs nepieciešams iesniegt I grupas būvniecības ieceres dokumentāciju. Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) terases novietošanu iespējams saskaņot, ja ir spēkā esošs zemes nomas līgums.