Top Mežtaka

TOP MEŽTAKA

Kuldīgas novada pašvaldība sadarbībā ar septiņām Latvijas un Lietuvas partneru organizācijām veido garās distances pārgājienu maršrutu – Mežtaku, kas šķērso Latvijas un Lietuvas teritoriju, tai skaitā mūsu novadu.

Kuldīgas novadā taka šķērso Laidu, Turlavas, Snēpeles, Pelču, Rumbas un Rendas pagastus un Kuldīgas pilsētu, piedāvājot tūristiem apskatei gan skaistas dabas ainavas lauku teritorijā, gan vēsturisko pilsētvidi.

Šovasar notiek Mežtakas marķēšana dabā pēc vienotas shēmas, atpūtas vietu ierīkošana, informatīvo materiālu sagatavošana un mārketinga pasākumi. Garo distanču pārgājienu entuziasti iegūs jaunu galamērķi, pienesums būs vietējai sabiedrībai – naktsmītņu, ēdināšanas, tirdzniecības, transporta pakalpojumu sniedzējiem, apskates vietu un citu objektu īpašniekiem.

Lai kājāmgājējam būtu vieglāk orientēties un atrast ceļu, mežu teritorijās  marķēšana tiek veikta ar videi nekaitīgu, āra darbiem paredzētu krāsu uz ūdens bāzes, veidojot karogam līdzīgu krāsojumu ar līnijām – balts, dzeltens, balts. Krāsojums tiek veikts uz koka mizas, kas nekādi nekaitē koka turpmākai augšanai. Šāda veida marķēšana ir ierasta prakse Eiropā un pasaulē, arī Latvijā šis jau ir gadiem izmantots marķēšanas veids nacionālajos parkos u.c. dabas teritorijās. Kuldīgas pilsētā un apdzīvotās vietās tiek izmantotas uzlīmes, kas, tāpat kā krāsojums mežā, palīdzēs gājējam orientēties pilsētā.

Kuldīgas novadā Mežtakas maršrutā  labiekārtotas septiņas atpūtas vietas, kurās novietots masīvkoka galds ar soliem un informācijas stends, dažās vietās ierīkotas arī ugunskura vietas.

Mežtakas karte un maršruti atrodami interneta vietnē https://baltictrails.eu/lv/forest .

Mežtakatiek veidota Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas atbalstītā projekta LLI-448 “Mežtakas izveide Latvijā un Lietuvā un Jūrtakas pagarināšana Lietuvā (Pārgājienu projekts)” ietvaros. Projekta mērķis ir palielināt teritorijas apmeklētāju skaitu, izveidojot un popularizējot divus kopīgus pārrobežu garas distances pārgājienu maršrutus, kas šķērso Latvijas–Lietuvas teritoriju aptuveni 930 km garumā.

Projekta partneru kopējais finansējums ir  788 104,45 EUR, t.sk. ERAF finansējums 669 888,76 EUR. Projekta īstenošanas laiks: 2020. gada 1. jūnijs – 2022. gada 31. maijs.

Kuldīgas novada pašvaldībai pieejamais finansējums 18 319,94 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalsts 15 571,95 EUR, Valsts budžeta dotācija pašvaldībai – 916,00 EUR, Kuldīgas novada pašvaldības līdzfinansējums – 1831,99 EUR.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Kuldīgas novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.