Gūst pieredzi, lai pilnveidotu metodes kultūras mantojuma popularizēšanai

GŪST PIEREDZI LAI PILNVEIDOTU METODES KULTŪRAS MANTOJUMA  POPULARIZĒŠANAI

Biedrība KPKC sadarbībā ar Kuldīgas Restaurācijas centru īstenojusi un kopā ar partneriem no Spānijas, Itālijas un Somijas mobilitātes projektu “Izglītības metožu dažādošana un pilnveidošana kultūras mantojuma saglabāšanai”.

Projekta ietvaros tika īstenota mācību mobilitāte Reusā, Spānijā, lai piedalītos strukturētā kursā “Efektīvas un inovatīvas tehnikas radošuma veicināšanai pieaugušo neformālajā un informālajā izglītībā”. Tā programmā bija iekļautas teorētiskas lekcijas, praktiskas nodarbības ar datortehnoloģijām, kā arī lekcijas pilsētvidē Reusā un tās apkārtnes pilsētās, kuru laikā tika skaidrots, kā izmantot kultūras mantojumu kā resursu pieaugušo izglītībā, piemēram, svešvalodu nodarbībās.

Projekta dalībniece Elīna Zīle īpaši novērtēja nodarbības muzejos – Reusas pilsētas muzejā, Gaudi muzejā un arheoloģijas muzejā. Radošuma veicināšanas izpratnei lieliski noderēja gan Reusā dzimušā pasaules slavenā arhitekta Antonio Gaudi dzīve, gan viņa radošuma meklējumi dabā, gan unikālā arhitektūra kā izcils piemērs radošumam.

Kursu laikā tika piedāvāts iepazīt noderīgas mācību metodes, kuras izmantojot ir iespējams efektīvā veidā sekmēt auditorijas izpratni par kultūrvēsturisko mantojumu, sasaistot to ar iedzīvotāju un pilsētas kopējo identitāti. Šī jaunā pieredze un kursa materiāli ir iedvesmojoši un noderīgi, tie lieliski kalpos par iedvesmas avotu, lai veidotu biedrības KPKC izglītojošās programmas ārzemju dalībnieku auditorijai.

Savukārt, piedaloties tematiskajā kursā “Paplašinātā realitāte un virtuālā realitāte kultūras mantojuma izglītībai”, dalībniekiem bija iespēja gūt detalizētu ieskatu par virtuālās un paplašinātās realitātes rīkiem un datorprogrammām, kuras ir piemērotas izmantošanai materiālā un nemateriālā mantojuma un muzeju jomā. Kursa laikā Bevaņjā, Itālijā, tika apgūtas jaunas digitālās prasmes un gūts priekšstats par dažādu programmu izmantošanas iespējām. Dalībnieki paši veidoja savus digitālos materiālus, kuri būtu piemēroti jauniešu auditorijai, sekmējot interesi par vietējo kultūras mantojumu. Tika apgūti jauni rīki, kas ar mobilo tālruņu palīdzību ļauj izmantot paplašināto realitāti, kas vienkāršā, jauniešiem pieejamā veidā var sekmēt interesi par jebkuru tēmu, tai skaitā vēstures apguvi, kā arī var veicināt pozitīvu jauniešu savstarpējo komunikāciju. Projekta noslēgumā dalībnieki iepazinās ar digitālo kartēšanas metodi, kas ļauj iepazīt un popularizēt mantojuma objektu ar jauno tehnoloģiju palīdzību.

Kursa laikā vietējais partneris “EUGINA” demonstrēja savu pieredzi, sarīkojot tematisku pasākumu par nemateriālo mantojumu, kur tika interpretētas vēsturiskās papīra izgatavošanas, zīda aušanas, sveču liešanas un dekoratīvās apgleznošanas prasmes, apmeklētas senās darbnīcas, kur dalībnieki tika aicināti veidot savus digitālos stāstus par kādu no tēmām pēc izvēles.

Savukārt, Inta Jansone un Sintija Vītoliņa piedalījās darba vērošanā Tammelas restaurācijas centrā un Raumas pašvaldībā Somijā, iepazīstoties ar UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautās Raumas vecpilsētas saglabāšanas un apsaimniekošanas koncepciju un plānu, tiekoties ar speciālistiem un pārrunājot dažādus vēsturiskās teritorijas aizsardzības pasākumus. Vizītes laikā Raumā notika ikgadējais Mežģīņu festivāls, kas programmas dalībniecēm ļāva ielūkoties vēsturisko ēku pagalmos, tikties un sarunāties ar ēku iedzīvotājiem un iepazīt vecpilsētas popularizēšanas aktivitātes.

Šī projekta ietvaros būtiska bija iespēja dalībniekiem klātienē tikties ar Spānijas un Itālijas pieaugušo izglītotājiem un dibinātājiem, lai pārrunātu jautājumus, kas saistīti ar kursu rīkošanu un piedāvāšanu starptautiskai mērķauditorijai. Tika saņemti avoti kontaktu datu bāzei un uzaicinājums iestāties starptautiskā Eiropas pieaugušo izglītotāju partnerībā, kas ir plašs kontaktu loks, kura ietvaros iespējams izplatīt informāciju par saviem organizētajiem starptautiskajiem pasākumiem. Kursu laikā tika iegūta nozīmīga pieredze par to, kā organizēt starptautiska mēroga kursu dažādu Eiropas valstu vēsturiskā vidē, kas ļauj izprast Eiropas kultūrvēstures mantojuma vērtību sabiedrībai.

Nozīmīgākais ieguvums no projekta īstenošanas ir iegūtā pieredze, jaunas idejas un ierosmes turpmākajam darbam, lai Kuldīgas novada un visas Kurzemes iedzīvotājiem piedāvātu jaunas metodes un rīkus kultūras mantojuma iepazīšanai un izpratnes veicināšanai. Savukārt projekta īstenotājiem izdevās paplašināt starptautisko kontaktu loku, kas arī turpmāk ļaus iesaistīties starptautiskos projektos, kas dos iespēju sekmēt Kuldīgas vecpilsētas kultūras mantojuma atpazīstamību visā Eiropā.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība ERASMUS+ programmas ietvaros. Šī publikācija neatspoguļo ES oficiālo viedokli.

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav