Īstenojot projektus, seniori lietderīgi pavada laiku un apgūst jaunas prasmes

seniors

Kuldīgas senioru skola un Kuldīgas pensionāru apvienība “Rumbiņa” šogad, piesaistot līdzfinansējumu, īsteno vairākus projektus, lai senioru ikdienu padarītu aizraujošāku un vērtīgāku. Kuldīgas senioru skolai izdevies piesaistīt līdzfinansējumu desmit projektu īstenošanai, savukārt “Rumbiņai” – piecu.

Kuldīgas seniorā skolā – desmit dažādi projekti senioru veselības, dzīvesprieka un pilsoniskās piederības uzlabošanai

Kuldīgas senioru skolas biedri iesaistījušies desmit projektu aktivitātēs. Projektā “Uzdrošinies, iesaisties”, ko finansē Aktīvo iedzīvotāju fonds, Kuldīgas seniora skolai tiks izveidota sava tīmekļa vietne, tiks organizēti apmācības cikli organizācijas vadībai un brīvprātīgajiem darbā ar senioriem. Kuldīgas senioru skola turpinās darboties senioru interešu aizstāvībā, jaunu biedru piesaistē, kā arī meklēs potenciālos biedrības finansiālos atbalstītājus.

Savukārt Lauku atbalsta dienesta rīkotajā projektā “Mākslas ABC senioriem” senioru skolas dalībniekiem piedāvā iepazīšanos ar krāsu pasauli, zīmēšanu un gleznošanu. Seniori izzinās krāsu paleti un krāsu jaukšanu, radīs pašportretus, veidos mozaīkas un kolāžas, kā arī noslēgumā radīs kopīgu mākslas darbu.

Vēl vienā projektā “Vesels un aktīvs mūža garumā!”, ko finansē Lauku atbalsta dienests un ko Senioru skola jau daļēji īstenojusi 2020. gadā, bet turpina šogad, seniorus iedrošinās veselīgu paradumu veidošanā. Senioriem būs iespēja noklausīties dažādu medicīnas nozares profesionāļu – ortopēda, gastroenterologa, kardiologa, fizioterapeita un uztura speciālista – lekcijas, viņi gūs praktiskas zināšanas deju un kustību terapijā, mūzikas terapijā, vingros un mācīsies pašpilnveidošanas metodi “Biodeja”. 

“NordPlus Adult” finansētajā projektā “Vecums nav šķērslis” senioru skolas dalībniekiem būs jāveic izometriskie vingrinājumi. Seniori apgūs zināšanas fizioterapijā un pašmasāžā, dosies nūjot un vingrot, kā arī pilsētā veidos pastaigu maršrutus senioriem. Vēl seniori izzinās savas ģimenes un veidos dzimtas koku.

Senioru skola ziedu kaste 2

Kuldīgas novada pašvaldības divos līdzfinansētajos projektos, pieaugušo izglītības projektā un sociālo biedrību atbalsta projektā, senioru skola ieguvusi atbalstu pašas biedrības darbībai un atbalstam, kā arī finansējumu lekciju ciklam par vidi, zaļo un ilgtspējīgo domāšanu realizēšanai. Projekta “Mainot sevi, maini pasauli” ietvaros Kuldīgas novada seniori noklausīsies lekcijas par “Zero waste” jeb bezatkritumu domāšanu, zaļo dzīvesveidu un to, kā mode ietekmē apkārtējo vidi. Tāpat seniori piedalīsies divās meistarklasēs – no ražošanas atliekām gatavos rotaslietas, kā arī no vecajiem t-krekliem veidos auduma maisiņus un tos apgleznos.

Tāpat senioru skola turpinās 2020. gadā apstiprināto un Kuldīgas novada pašvaldības atbalstīto projektu “Vesels un aktīvs”, kurā senioriem bija iespēja vingrot, piedalīties deju un fizioterapijas nodarbībās, apgūt “Biodeju” un piedalīties mūzikas terapijā. 2021. gadā Kuldīgas novada pašvaldības finansētajā “Darīsim paši” konkursā senioru skolas aktīvisti ierīkojuši skaistas puķu kastes blakus Alekšupītei, L. Paegles ielā. Par iekopto relaksācijas, garšaugu un ārstniecības augu dārzu senioru skolas biedri rūpēsies līdz pat siltās sezonas beigām.

Vēl Kuldīgas senioru skola ieguvusi atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda projektā “Dzīvojam kopā Latvijā”. Projekta ietvaros senioriem paredzēta tikšanās ar Kuldīgas novada domes deputātiem, institūciju, iestāžu vadītājiem, plānots piedalīties radošajās darbnīcās un apgūt prasmes izmantot mobilo tālruni nodarbībā “Seniors un viedtālrunis – kā viņiem “sadraudzēties”, izzināt jēdzienu X,Y, Z un A paaudzes, kā arī, ja valstī epidemioloģiskā situācija atļaus, doties vairākas ekskursijās uz Saeimu, Latvijas Nacionālo bibliotēku, Nacionālo mākslas muzeju, kā arī apciemot senioru skolas Siguldā un Krāslavā.

Visbeidzot, senioru skola jau otro ar Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu piedalās programmā “Pats savam saimes galdam”. Senioriem tika dāvināti stādāmie materiāli, sēklas, darbarīki un mēslojums. Šis projekts ļāva senioriem saimniekot savos mazdārziņos, izaudzēt un sagatavot pārtiku savas ģimenes galdam. 29. jūlijā norisinājās šī projekta noslēguma pasākums – Lauku konsultāciju un izglītības centra Kuldīgas biroja augkopības konsultants Edgars Cirša senioru skolas aktīvistiem pastāstīja par garšaugu un ārsniecības augu audzēšanu un pielietošanu.

Seniori Nujotaji Jauna

Kuldīgas pensionāru apvienībā “Rumbiņa” – gatavi aktīvi darboties

Kuldīgas pilsētas pensionāru apvienība “Rumbiņa”, kas pastāv jau 20 gadus un šobrīd apvieno 170 biedrus, 2021. gadā saņēmusi līdzfinansējumu piecu projektu īstenošanai.  

“Rumbiņa” saņēmusi finansējumu divos pašvaldības finansētajos projektos – sociālo biedrību konkursā, lai segtu izdevumus par telpu turēšanu un komunālajiem maksājumiem, kā arī sporta un veselības dienas organizēšanai, iesaistot arī citas senioru biedrības.

Tāpat “Rumbiņa” saņēmusi finansiālo atbalstu projekta “Senioru prasmes šodien un rīt” īstenošanai. Šajā projektā seniori uzlabos digitālās prasmes ikdienai, apgūstot digitālās iespējas un saņemot atbalstu tehnoloģiju lietošanai, kā arī uzzinās vairāk par deju kā fizisku kustību, veidojot deju prasmes un stiprinot veselību. Tāpat seniori piedalīsies jaunrades radošajā darbnīcā “Nāc un dari!”, mācīsies dekupāžas prasmes un apgūs pamatiemaņas šūšanā un tērpu labošanā.

Seniori Rumbina linijdejas

Vēl šogad atbalstīta “Rumbiņas” iecere konkursā “Darīsim paši” – saņemts līdzfinansējums tērpu darināšanai senioru vokālajam ansamblim. Tērpus radīs biedrības jaundibinātā senioru vokālā ansambļa “Pa vējam” dalībnieces.

Biedrībai izdevies piesaistīt finansējumu arī projektu konkursā “Senioru dzīve ir aktīva kustība”, ko administrē fonds “ziedot.lv” un A/S “Latvijas Valsts meži”. Biedrība izturēja lielu konkurenci un saņēma atbalstu nūjošanas nodarbībām ar vingrošanu, kultūras un dabas vietu izzināšanai, kā arī nūju iegādei. Tāpat projekta ietvaros seniori piedalās līnijdeju nodarbībās, apgūstot un pilnveidojot deju prasmes.

“Seniori līdzdarbojoties daudz var paveikt sevis pilnveidošanā un veselības stiprināšanā. Bet, galvenais, projektu īstenošanas gaita ir veids, kā veidot savstarpējo komunikāciju, būt kopā interešu grupās un sajust piederību pensionāru apvienībai “Rumbiņa”,” uzsver biedrības vadītāja Jeļena Lāma.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav