Pabeigta 1905. gada ielas pārbūve

1905. gada
Foto: Kārlis Komarovskis

Attīstot satiksmes infrastruktūru, jūlija vidū noslēgušies būvdarbi objektā “1905. gada ielas pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Ventspils ielai Kuldīgā, Kuldīgas novadā”. Darbi norisinājās projekta “Satiksmes drošības uzlabošana pie izglītības iestādēm Kuldīgā” ietvaros, lai uzlabotu satiksmes drošību pie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra, kā arī lai nodrošinātu ielu nesošo konstrukciju ilgtspējību.

1905. gada ielā izbūvēja jaunu brauktuves segumu un trotuārus, pārbūvēja esošos ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, apgaismojuma, lietus kanalizācijas tīklus un  pārbūve un izbūvēja jaunus, kā arī labiekārtoja teritoriju satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošanai. Pie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra uzstādītas jaunas, mazāka izmēra, aizsargbarjeras, lai nodrošinātu to, ka jaunās māmiņas ar ratiņiem, velosipēdisti un cilvēki ratiņkrēslos varētu ērtāk pārvietoties sašaurinājuma vietā pie Bērnu un jauniešu centra.

1905 gada iela 5

Darbus veica būvfirma SIA “A-Land”, autoruzraudzību nodrošināja SIA “PBT”, bet būvuzraudzību SIA “pro CAD”. Darbi kopumā izmaksāja gandrīz 210 tūkstošus eiro, ieskaitot PVN. Projekta īstenošanai pašvaldība piesaistīja valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.Attīstot satiksmes infrastruktūru, jūlija vidū noslēgušies būvdarbi objektā “1905. gada ielas pārbūve posmā no Smilšu ielas līdz Ventspils ielai Kuldīgā, Kuldīgas novadā”. Darbi norisinājās projekta “Satiksmes drošības uzlabošana pie izglītības iestādēm Kuldīgā” ietvaros, lai uzlabotu satiksmes drošību pie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra, kā arī lai nodrošinātu ielu nesošo konstrukciju ilgtspējību.

1905. gada ielā izbūvēja jaunu brauktuves segumu un trotuārus, pārbūvēja esošos ūdensvada, sadzīves kanalizācijas, apgaismojuma, lietus kanalizācijas tīklus un  pārbūve un izbūvēja jaunus, kā arī labiekārtoja teritoriju satiksmes drošības infrastruktūras uzlabošanai. Pie Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centra uzstādītas jaunas, mazāka izmēra, aizsargbarjeras, lai nodrošinātu to, ka jaunās māmiņas ar ratiņiem, velosipēdisti un cilvēki ratiņkrēslos varētu ērtāk pārvietoties sašaurinājuma vietā pie Bērnu un jauniešu centra.

Darbus veica būvfirma SIA “A-Land”, autoruzraudzību nodrošināja SIA “PBT”, bet būvuzraudzību SIA “pro CAD”. Darbi kopumā izmaksāja gandrīz 210 tūkstošus eiro, ieskaitot PVN. Projekta īstenošanai pašvaldība piesaistīja valsts aizdevumu ārkārtējās situācijas ietekmes mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.

1905 gada iela 2

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav