Noslēdzies „Venēcijas projekts”

Ir noslēdzies viens no Kuldīgas vecpilsētas ielu telpas rekonstrukcijas projektiem – „Kuldīgas „Venēcijas” – Alekšupītes un ar to saistīto ielu un laukumu kā pievilcīgas dzīves telpas un ekonomiskās attīstības teritorijas izveide, 1. kārta”.

Alekšupītes promenādes izveides un vecpilsētas ielu rekonstrukcijas projektam pavisam tika izstrādātas sešas kārtas, un realizēta ir pirmā, taču apjomīgākā no visām.

Projekta ietvaros veikta Baznīcas ielas (t.sk. vēsturiskā rātslaukuma), Tirgus ielas un daļēja Policijas, Kalna un Pasta ielas rekonstrukcija, esošo ietvju un ielu seguma nomaiņa, uzstādīti pilsētai raksturīgie apgaismes ķermeņi, ierīkots autostāvlaukums un stāvvietas, izbūvēta lietusūdens novadīšanas sistēma, rekonstruēti sadzīves ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli, divi tilti pār Alekšupīti, kā arī sakārtota teritorija, ierīkoti zālieni un apstādījumi, uzstādītas atkritumu urnas u.c. labiekārtojuma elementi, ierīkoti nepieciešamie pievedceliņi, lai nodrošinātu pilnvērtīgu minētās teritorijas ekspluatāciju tūrisma vajadzībām.

Arī turpmāk Kuldīgas novada pašvaldība meklēs iespējas piesaistīt struktūrfondu līdzekļus atlikušo kārtu realizācijai.

Tehnisko projektu izstrādāja un autoruzraudzību būvdarbu laikā veica SIA „Inženierbūve”, SIA „Diānas Zalānes projektu birojs” u.c. partneri. Būvdarbus veica SIA „Ostas celtnieks” (ģenerāluzņēmējs), kā arī SIA „AVA”, SIA „CVS”, SIA „Tilts” u.c., savukārt būvuzraudzību nodrošināja a/s „Ceļu inženieri”.

Projekts realizēts, piesaistot ERAF līdzfinansējumu. Tā kopējās izmaksas ir EUR 2 187 312,54 (Ls 1 537 252,00), tajā skaitā ERAF līdzfinansējums – EUR 1 465 014,43 (Ls 1 029 618,00), Valsts budžeta dotācija  EUR 65 619,38 (Ls 46 117,56) un pašvaldības finansējums EUR 656 678,73 (Ls 461 516,44).

Vienošanās nr. 3DP/3.6.1.1.0/12/IPIA/VRAA/001/076.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav