Notikusi pirmā Kuldīgas novada Domes sēde video konferences režīmā

videokonference

Ceturtdien, 26. martā, Kuldīgas novada Domes deputāti, ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī, nepulcējās Domes sēdē klātienē, tā vietā pirmoreiz noturot Domes sēdi video konferences režīmā. Sēdē piedalījās 16 no 17 Domes deputātiem. Deputāti izskatīja sagatavotos lēmumprojektus un pieņēma kopumā 69 jautājumus. Domes sēde tika translēta internetā, un to ikviens varēja noskatīties Kuldīgas kontā sociālajā tīklā youtube.com .

Kā būtiskākos no pieņemtajiem lēmumiem var pieminēt lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņu pārcelšanu uz šī gada ceturto ceturksni un lēmumu par nomas maksas atlaidēm tiem komersantiem, kuri no pašvaldības nomā īpašumu un kurus skārusi krīze.

Kuldīgas novadā pārceļ nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām

Kuldīgas novada Domes deputāti lēma par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pārcelšanu atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām. Šādu lēmumu Dome  pieņēma, ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtas situāciju un Covid-19 ietekmi uz ekonomikas attīstību.

Daļa Kuldīgas novada iedzīvotāju – pārsvarā vecāka gada gājuma cilvēki – joprojām nekustamā īpašuma nodokli maksā skaidrā naudā Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu vai Kuldīgas lielveikalu kasēs. Tā kā atbilstoši ārkārtas situācijas īpašajiem nosacījumiem klātienes pakalpojumu sniegšana ir atcelta un nav atbalstāma, un vecāka gada gājuma iedzīvotāji ir uzskatāmi par Covid-19 pandēmijas riska grupu, Dome secina, ka lietderīgi un pat nepieciešami ir pārcelt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus fiziskām personām uz 2020. gada pēdējā ceturkšņa samaksas termiņu.

Fiziskās personas nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus, kas aprēķināti par 2020. gadu nekustamā īpašuma nodokļu objektiem Kuldīgas novadā un kas būtu maksājami 1., 2. un 3. ceturksnī, varēs veikt līdz 2020.gada 15. novembrim. Par pārceltajiem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu termiņiem netiks aprēķināta nokavējuma nauda.

Savukārt, lai atbalstītu uzņēmējus, juridiskās personas – Covid-19 izraisītās krīzes skarto nozaru nodokļu maksātāji varēs vērsties pašvaldībā ar iesniegumiem par nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu. Iesniegumus izskatīs un lēmumus pieņems atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Krīzes skartos komersantus atbrīvos no pašvaldības, tās iestāžu un kapitālsabiedrību mantas nomas maksas

Izprotot sarežģīto situāciju un atbalstot komersantus, kas iepriekš godprātīgi pildījuši savas saistības pret pašvaldību, kā arī godprātīgi maksājuši valstī noteiktos nodokļus, Kuldīgas novada Domes deputāti 26. marta Domes sēdē nolēma pilnībā vai daļēji atbrīvot no nomas maksas maksāšanas uz laiku, kamēr valstī noteikta ārkārtas situācija, tos komersantus, kas iznomā īpašumu no Kuldīgas novada pašvaldības, tās iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām.

Lēmums pieņemts, jo arvien vairāk personām, kas veic uzņēmējdarbību, ir radušās finansiālas grūtības sakarā ar Covid-19 pandēmiju. Komersanti nevar turpināt veikt ierasto darbu un ir jau interesējušies pašvaldībā par iespējām saņemt atbrīvojumu no nomas maksas maksāšanas laikā, kamēr valstī noteikta ārkārtēja situācija.

Pilnībā no nomas maksas uz ārkārtas situācijas laiku atbrīvos krīzes skarto nozaru komersantus atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām krīzes skartajām nozarēm.

Savukārt  komersantiem, kuru komercdarbības nozare nav iekļauta Ministru kabineta noteikto krīzes skarto nozaru sarakstā, ja ārkārtas situācija saistībā ar COVID-19 izplatību ir atstājusi negatīvu ietekmi, varēs piešķirt nomas maksas atlaidi 50% apmērā vai atbrīvot no nomas maksas pilnībā. Par nomas maksas atlaides apmēru lems Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektors, iestādes vadītājs, aģentūras direktors vai kapitālsabiedrības valdes loceklis rezolūcijas veidā, izdarot atzīmi uz nomnieka iesnieguma. 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav