25. februārī Kuldīgā tiekas Latvijas vadošo augstskolu pārstāvji

inovacijas
Publicitātes foto

25. februārī Kuldīgā ierodas Latvijas vadošo augstskolu pārstāvji, lai īstenotu projekta OSIRIS "Zināšanu pārvaldības paneļa" Ekspertu koprades sesiju un koncentrētu datu risinājumus par atvērtās inovāciju sistēmas konceptu un nosacījumiem, zināšanu pārvaldības un procesu makro modeļiem. 

Darba seminārā Kuldīgas Attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, būs arī debates par zināšanu (nacionālās viedās specializācijas stratēģijas – IKT un medicīnas tehnoloģijas) rašanās, iegūšanas, to organizēšanas un novērtēšanas, radīšanas un pārneses Pīlāru esošo stāvokli. 

Projekts OSIRIS vērsts uz to, lai palīdzētu rast jaunas idejas, risinājumus un metodes ko pielietot viedās specializācijas pieejā reģionālajai attīstībai, pētīt jaunas uzņēmējdarbības iespējas, veicinot inovatīvu produktu un pakalpojumu radīšanu, stiprināt un palīdzēt kuplināt esošos inovāciju centrus jeb 'karstos punktus', lai atsauktos uz reģiona novecojošās sabiedrības īpašajām vajadzībām un izaicinājumiem.

Citkārt, kopā ar partneriem no Dānijas (Velfærds Teknologi Aarhus un VIA University College), Somijas (Hēmnlinnas Universitāte un Rīhimeki Biznesa attīstības apvienība), Igaunijas (Tallinas Tehnoloģiju universitāte un EnLife OÜ) un Lietuvas (Klaipēdas Valsts universitāte, Lietuvas Inovāciju centrs, u.c.) tika spriests par to, kādu pienesumu Baltijas jūras reģiona 'senioriem' varētu sniegt katras valsts izvēlētās zināšanu ietilpīgas jomas (RIS3) un to iespējamā sasaiste.

Šobrīd projekta darbakārtībā ir arī sadarbības modeļa (Smart Silver Framework) pilotptojekta uzsākšana, kas vērsta uz novatoru kapacitātes pieaugumu ekonomiskās izaugsmes veicināšanai. Kuldīgā tiks diskutēts par iespēju vienā no pirmām vietām Latvijā izveidot pēc Somijas parauga - Silver Innovation Lab.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav