Ieguldījumi mājās paaugstina dzīves kvalitāti

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” (KKP) aicinās pagastu daudzdzīvokļu māju iedzīvotājus lemt par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, lai veidotu lielāku uzkrājumu mājas ikdienas uzturēšanai un plānoto remontdarbu veikšanai.

Pēc pagastu daudzdzīvokļu māju apsekošanas KKP speciālisti secinājuši, ka liela daļa daudzdzīvokļu māju ir sliktā tehniskā stāvoklī un tām nepieciešami dažādi remontdarbi: jumtu maiņa, skursteņu labošana, kādai nav pat ārdurvju, kas mājā palielina siltuma zudumus, sliktā stāvoklī daudzviet ir arī ūdensvadi un kanalizācija.

Šobrīd mājās, kurās visi dzīvokļi pieder pašvaldībai, apsaimniekošanas/īres maksa ir noteikta ar Kuldīgas novada pašvaldības lēmumu. Dzīvokļu īrnieki maksā 0,30 EUR/m2 tajos dzīvokļos, kuros nav ūdens un kanalizācija, un 0,40 EUR/m2 dzīvokļos ar ūdeni un kanalizāciju. Savukārt dzīvokļu īpašnieki maksā tikai par apsaimniekošanu 0,20 EUR/m2. Tarifs stājies spēkā ar 2014. gada 1. janvāri un ir noteikts kā zemākais minimālo prasību nodrošināšanai. Šobrīd, kad katra māja ir atsevišķi izvērtēta, noteikts neatliekamo darbu apjoms un nepieciešamo līdzekļu lielums, lai mājas varētu ne tikai uzturēt, bet arī sakārtot un uzlabot, līdzekļi no pašreizējām apsaimniekošanas maksām ir nepietiekami. Lai plānotos uzlabošanas darbus paveiktu, lielākajā daļā pagastu māju apsaimniekošanas maksu vajadzētu paaugstināt, t.i., tarifs jāpielāgo plānotajiem izdevumiem. Apsaimniekošanas maksas kopējie līdzekļi tiek ieguldīti kopīpašumā – daudzdzīvokļu mājas jumta, ārdurvju, fasādes u.c. uzturēšanai un remontdarbiem, savukārt īres maksa tiek izlietota pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu sakārtošanā.

Kā veidojas apsaimniekošanas maksas daudzdzīvokļu mājās pagastos?

Mājās, kurās visi dzīvokļi ir privatizēti, pašvaldībai nepieder nekas. Savukārt mājas, kurās nav neviena privatizēta dzīvokļa, pieder pašvaldībai kopumā, pārējās (lielākā daļa) ir kopīpašums. Tas nozīmē, ka dzīvokļu īpašniekiem pieder arī domājamā daļa no jumta, kāpņu telpas, durvīm, pagraba, pamatiem, nesošām konstrukcijām un piegulošās teritorijas, par ko ir jārūpējas un jākopj. Iedzīvotāji bieži vien domā, ka dzīvokļi pieder viņiem, bet māja pašvaldībai. Taču pašvaldībai pieder tikai tā mājas domājamā daļa, cik tā atbilst pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu kopējai platībai.

Apsaimniekošanas maksas tarifu daudzdzīvokļu mājā, kuru apsaimniekot pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieki, nosaka dzīvokļu īpašnieku kopības sapulcē, deleģētā mājā – KKP atbilstoši MK noteikumiem nr.1014 „Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, savukārt 100% pašvaldības īpašumā esošā mājā – Kuldīgas novada Dome. Kopējos mājas ieņēmumus veido noteiktais tarifs reizināts ar dzīvokļa platību. No šiem ieņēmumiem apsaimniekotājs veic obligātās pārvaldīšanas darbības: sanitāro apkopi (zāliena pļaušanu, piegulošās teritorijas uzkopšanu jeb sētnieks), ventilācijas un skursteņu tīrīšanu, inženierkomunikāciju uzturēšanu, nesošo konstrukciju kārtējos un plānotos remontdarbus, koplietošanas telpu elektrību utt. Apsaimniekošanas maksā iekļautas arī pārvaldnieka administratīvās izmaksas, kas KKP ir 0,07 EUR/m2. Salīdzinoši ar citiem apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā, KKP izmaksas ir vienas no zemākajām Latvijā.

Apsaimniekošanas maksai jāveido uzkrājums

Svarīgi ir atcerēties, ka katrai mājai ir sava specifika un ne visas mājas ir vienādas.Liela daļa daudzdzīvokļu ēku pagastos lēnām sabrūk, līdzšinējā apsaimniekošana daudzviet nav bijusi efektīva. Ilgus gadus nekas nav darīts, un mājas ir sliktā stāvoklī, daudzām nepieciešama jumtu, skursteņu, apkures un santehnikas sistēmu labošana u.c. darbi. „Padarītais un mājā ieguldītie līdzekļi atkarīgi no tā, cik kopējā „maciņā” ir nauda. Par darāmajiem darbiem lemj mājas iedzīvotāji, izņemot pašvaldībai piederošajās mājās,” skaidro KKP namu apsaimniekotājs Matīss Upītis. „Mūsu viedoklis ir tāds, ka apsaimniekošanas maksai jābūt tik lielai, lai veidojas uzkrājums. Jāapzinās – ja kaut kas jāremontē, pašiem vien tā nauda būs jāsavāc.” Maksājot šobrīd noteikto minimālo apsaimniekošanas maksu, uzkrājums veidojas ļoti lēni vai ir nepietiekams, bet lielākajā daļā KKP apsaimniekošanā nodoto māju remontdarbi jāveic tuvākajā laikā.

Infogrammas

Mājas platību reizinot ar noteikto apsaimniekošanas maksas tarifu, par dzīvokļu māju kopējiem līdzekļiem apsaimniekotājs var veikt tikai ikdienas darbus (skursteņu tīrīšanu, skaitītāju nolasīšanu, tāmju un aktu sagatavošanu, avārijas darbus u.c.).

Konstatējot daudzdzīvokļu ēku stāvokli pagastos, KKP secinājusi, ka nepieciešams lielāks finansiālais ieguldījums, nekā to iespējams uzkrāt no pašreizējās apsaimniekošanas maksas, tāpēc namu apsaimniekotājs aicina iedzīvotājus lemt par apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu, lai uzlabotu savas daudzdzīvokļu ēkas stāvokli.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Maija

    Malači !!!
    Jūs rūpējaties par savām mājām/ iedzīvotājiem.
    Mums ,Saldū Namu pārvalde rūpējas vienīgi par savu kabatu piebāšanām/algām.Mūsu lūgumi sūdzības paliek nesadzirdēti.Likumi un noteikumi....viņiem ir svešvārds un ja sāc palikt uzstājīgāks uz savām tiesībām tad izbļaus ārā no sava kabineta.Jaunais pārvaldnieks likās daudzsološ,ir pagājis tikai gads un esmu sapratusi ka strādā IT KĀ , tikai kam???????????????

    30.10.2014 14:14:12