Sakops Ventas rumbu un Riežupi

5. jūnijā, atzīmējot Pasaules vides aizsardzības dienu, ikviens tiek aicināts piedalīties Ventas rumbas un Riežupes sakopšanā.

Pasākumā pie Ventas rumbas paredzēts nopļaut un izvākt  ūdensaugus. Tos varēs mēģināt izraut ar visām saknēm. Par garāko, savdabīgāko sakni vai visvairāk izrautajām varēs saņemt pārsteiguma balvas.

Savukārt Riežupē tiks likvidēti aizsprostojumi, kurus radījuši iebrukušie gājēju tiltiņi Riežupes dabas parka teritorijā.

Pulcēšanās pasākumam no 10.30 līdz 11.00 stāvlaukumā pie kafejnīcas „Pīlādzītis”, Stendes ielā. Papildus informācija, zvanot pa tālruni 29282159 vai 27025423.

Pasākumu organizē Kuldīgas novada Dome, Dabas aizsardzības pārvalde un Valsts vides dienesta Liepājas reģionālā vides pārvalde.

Dabas aizsardzības pārvalde arī Kuldīgā sāk  īstenot „Life+” projektu „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” (NAT-PROGRAMME), kura ietvaros paredzēts veikt eksperimentālu dažādu dzīvotņu (pļavu, purvu, mežu, jūras piekrastes un iekšzemes ūdeņu) apsaimniekošanas pasākumus, lai rastu labākos risinājumus dzīvotņu bioloģisko vērtību iespējami ilgtspējīgākai nodrošināšanai. Iegūtos rezultātus iestrādās dzīvotņu apsaimniekošanas vadlīnijās un izmantos visā Latvijā.

Kā viens no šādiem nelieliem eksperimentāliem objektiem projektā izvēlēts arī posms lejpus Ventas rumbas. Te atstraumēs izgulsnējas upes nestie, ar augu barības vielām bagātinātie saneši un rodas izcili labvēlīgi apstākļi piekrastes ūdensaugu attīstībai. Par to katrs var pārliecināties, vasaras vidū dodoties pāri tiltam un zaļajā ūdensaugu sienā mēģinot saskatīt Eiropas platākā ūdenskrituma aprises un ūdenszāļu nomāktās upes plūdumu. „Gribam pārliecināties, cik lielā mērā regulāra un vairākkārtēja ūdensaugu izpļaušana to attīstības sākumstadijā efektivitātes ziņā ir salīdzināma ar citām metodēm. Piemēram, izmaksu ziņā daudz dārgāko teritorijas gultnes uzirdināšanu, izmantojot traktortehniku. Skeptiķiem, kuri teic, ka šāds darbs ir nevajadzīga naudas izšķiešana, varam atbildēt, ka, piemēram, kontrolzveja pēc Ventas rumbas lejteces pārtīrīšanas uzrādījusi būtisku zivju daudzuma pieaugumu. Rumbas pārtīrīšana radīja labas uzturēšanās un nārsta platības tām zivīm, kuras nevarēja pārvarēt rumbu. Un ir liela varbūtība, ka šī gada Kuldīgas „lidojošo zivju”  svētkus kuplināja arī pirms pāris gadiem iztīrītajās nārsta vietās dzimušās vimbas,” pastāstīja Andris Urtāns, „NAT-PROGRAMME” eksperts.

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav