Kuldīgas novadā parakstīties tautas nobalsošanas ierosināšanai varēs divās vietās

balošana, vēlēšanas, parakstu vākšana, Latvija, Kuldīga, Kuldīgas novads
Publicitātes foto

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām”.

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai var klātienē 358 parakstu vākšanas vietās Latvijā un 41 vietā ārvalstīs. Katrā pašvaldībā parakstīšanās vietas bija jāiekārto ar tādu aprēķinu, lai uz 10 000 vēlētāju būtu vismaz viena parakstu vākšanas vieta.

Kuldīgas novadā ir noteiktas divas parakstu vākšanas vietas:

  • Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā, Kuldīgas novadā;
  • Baznīcas ielā 1, Kuldīgā, Kuldīgas novadā.

Parakstu vākšanas vietu darba laiki:

  • pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās no 9.00 līdz 13.00;
  • otrdienās, ceturtdienās no 15.00 līdz 19.00;
  • svētdienās no 11.00 līdz 15.00.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir visiem balsstiesīgajiem Latvijas pilsoņiem, kuri parakstīšanās brīdī būs sasnieguši vismaz 18 gadu vecumu. Lai piedalītos parakstu vākšanā, vēlētājam nepieciešams derīgs personas apliecinošais dokuments  (Latvijas pilsoņa pase vai personas apliecība).

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar nokļūt parakstu vākšanas vietā, tiks nodrošināta iespēja parakstīties savā atrašanās vietā. Lai pieteiktos parakstīties atrašanās vietā, līdz 13. februārim jāaizpilda iesniegums, kuru vēlētājs pats vai uzticības persona nogādā pašvaldības vēlēšanu komisijā vai tuvākajā parakstu vākšanas vietā tās darba laikā. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietā notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā – 14. februārī.

Parakstu vākšana jārīko, jo pēc 41 Saeimas deputātu ierosinājuma Valsts prezidents E. Levits apturēja likumu  “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” publicēšanu uz diviem mēnešiem.

Grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, proti, noteikt, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši no deviņiem līdz 24 mēnešiem, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz, ja līdz kārtējām domes vēlēšanām ir palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

Saskaņā ar likumu “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” šajā laikā jānotiek trīsdesmit dienu parakstu vākšanai, kurā noskaidro, vai tautas nobalsošanas sārīkošanu par apturēto likumu atcelšanu atbalsta ne mazāk kā viena desmitā daļā no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 154 868 vēlētāji.

! Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Tālruņi informācijai: Kuldīgas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inese Ozola, tār. 27020961, Vēlēšanu komisijas sekretāre Ina Firsova, tālr. 27020964.

Plašāka informācija: https://www.cvk.lv/lv/parakstu-vaksanas/parakstu-vaksana-tautas-nobalsosanas-ierosinasanai-par-apturetajiem-likumiem-2020-gads

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav