No 1. jūnija algas nodokļa grāmatiņa tikai elektroniskā formā

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk - VID) informē, ka no 2014. gada 1. jūnija visiem nodokļu maksātājiem algas nodokļa grāmatiņa ir tikai elektroniskā formā un gan pašai personai, gan tās darba devējam tā ir pieejama, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (turpmāk – EDS).

Līdz 2014. gada 1. jūnijam papīra formātā izsniegtās algas nodokļa grāmatiņas pēc 2014. gada 1. jūnija vairs nav derīgas un izmantojamas. Algas nodokļa grāmatiņa papīra formātā, kas paliek darba devēja vai citas institūcijas īpašumā, ir jāglabā 75 gadus, savukārt tās, kas ir fiziskās personas rīcībā – piecus gadus.

Personām, kurām līdz 2014. gada 1. jūnijam jau ir izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, tā automātiski tiks aizstāta ar elektronisko algas nodokļa grāmatiņu. Savukārt, ja tām personām (arī nepilngadīgajām), kurām līdz 2014. gada 1. jūnijam nav izsniegta algas nodokļa grāmatiņa papīra formā, būs nepieciešama algas nodokļa grāmatiņa, tad personai par to jāiesniedz iesniegums VID un vienas dienas laikā personai tiks izveidota elektroniskā algas nodokļa grāmatiņa.

Tāpat no 2014. gada 1. jūnija, lai pieslēgtos EDS, vairs nav jāslēdz līgums ar VID, bet kļūt par EDS lietotāju var, izmantojot portāla www.latvija.lv piedāvātos autentifikācijas līdzekļus (internetbankas lietotājvārdu un paroli), Pilsonības un migrācijas pārvaldes izsniegto eID viedkarti vai VAS „Latvijas Valsts radio un televīzijas centra” izsniegto elektronisko paraksta viedkarti (e-parakstu).

Elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešana nozīmē to, ka no 2014. gada 1. jūnija gan juridiskas personas (darba devēji), gan fiziskas personas (darba ņēmēji, saimnieciskās darbības veicēji) algas nodokļa grāmatiņā ietverto informāciju var aplūkot elektroniskā formā un arī nepieciešamos ierakstus un izmaiņas tajā var veikt elektroniskā formā.

Vēršam uzmanību, ka līdz ar elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanu fiziskām personām ir gan jauni pienākumi, gan jaunas iespējas pašām veikt ierakstus un izmaiņas savā elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Vēršam uzmanību, ka visas augstākminētās izmaiņas Elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā var veikt arī, personīgi ierodoties VID Klientu apkalpošanas centrā, un vēlamās izmaiņas norādot iesniegumā papīra formā un iesniedzot VID darbiniekam. Šādos gadījumos VID darbinieks veiks izmaiņas personas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā un par veiktajām izmaiņām izsniegs personai izdruku papīra formā.

VID aicina iedzīvotājus apmeklēt bezmaksas seminārus klientu apkalpošanas centros visā Latvijā par aktuālajiem elektroniskās algas nodokļa grāmatiņas ieviešanas jautājumiem.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām iedzīvotājus zvanīt uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties pirmo tēmu „Nodokļi”, konsultēties ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu www.vid.gov.lv sadaļā Kontakti/Uzdot jautājumu VID

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav