Veic meliorācijas sistēmu uzturēšanu

melioracija

Ņemot vērā pašlaik novēroto, rudenim raksturīgo nokrišņu apmēru, Kuldīgas novada pašvaldība informē, ka šogad jau veikti un vēl turpināsies ievērojami meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi. Lai nodrošinātu šo sistēmu atbilstošu darbību, 2019. gadā grāvju teknes tīrītas Ventas ielā, Sūru ielā, Rūpniecības ielā, Pārventā no Vidus ielas līdz Stendes 11A, Putnu dārzā no Rūpniecības ielas līdz Darba ielai, Strēlnieku ielā, Virkas ielā, Ganību ielā – kopumā 2,2 kilometru garumā.

Novembrī pašvaldība uzsākusi vēl vienas nozīmīgas meliorācijas sistēmas,  kas tiek saukta arī par Grigulejas upīti, tīrīšanu kopumā pusotra kilometra garumā – sākot no Virkas ielas, Gravas, Ventspils, Skuju, Lapegļu ielā līdz pat Ēdoles ielai. Šī meliorācijas sistēma nodrošina ūdens novadīšanu no Zemessardzes teritorijai pieguļošām pļavām, kā arī no Gaismas ielas daudzdzīvokļu dzīvojamo māju masīva un no Planīcas un Alsungas ielu apbūves teritorijām. Darbus veic SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”. Jau pašlaik izzāģē grāvī augošos kokus un krūmus, tuvākajā laikā sāks tīrīt grāvju teknes. Paredzams, ka darbi izmaksās ap 9000 EUR.

Paralēli tīrīs grāvjus Pārventā, Vidus ielā no Stendes līdz Ventas ielai 900  metru garumā. Pašvaldība aicina arī iedzīvotājus līdzdarboties un pārbaudīt saviem īpašumiem pieguļošo meliorācijas grāvju stāvokli, pārliecinoties, vai tajos nav sakrituši āboli vai koku lapas, kas veido sablīvējumu, tādējādi neļaujot ūdenim brīvi tecēt un radot applūšanas risku.

KARTE