Apstiprināti saistošie noteikumi par suņu un kaķu turēšanu Kuldīgas novadā

majdzivnieki
Foto: Ričards Sotaks

Apstiprināti saistošie noteikumi, kas nosaka mājas dzīvnieku turēšanu Kuldīgas novadā. Dokuments nosaka mājas dzīvnieku – suņu un kaķu –turēšanas kārtību, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtību, kā arī īpašnieka vai turētāja tiesības un pienākumus.

Jaunie noteikumi paredz, ka pilsētā un lauku apdzīvotās vietās dzīvojamo māju tuvumā kaķim var ļaut uzturēties ārpus norādītas teritorijas, ja vien tas ir sterilizēts un tam ir implantēta mikroshēma, vai arī kakla siksniņa ar norādi par dzīvnieka īpašnieka tālruņa numuru.

Tāpat noteikts, ka cilvēku četrkājainie draugi nedrīkst radīt netīrību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas un sabiedrisko ēku telpās, kā arī novada sabiedriskajās vietās. Saimniekiem nekavējoties jāsavāc mājdzīvnieku atstātos izkārnījumus.

Nolemts, ka dzīvojamo māju īpašumā esošajā piegulošajā teritorijā var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieka kaķi ar nosacījumu, ja atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, kā arī nodrošināta to labturība un apzīmēšana, turklāt personas, kuras veic bezsaimnieka kaķu barošanu, nodrošina barošanas vietas sakopšanu.

Vēl noteikumos noteikts, ka ārpus norobežotas teritorijas sunim bez pavadas aizliegts atrasties bērnu atpūtas un rotaļu laukumos, izglītības un kultūras iestāžu teritorijās, daudzdzīvokļu māju pagalmos, kā arī parkos, publiskos dārzos un skvēros. Par šo noteikumu pārkāpšanu iedzīvotājam draud brīdinājums vai arī naudas sods no desmit līdz 350 eiro apmērā.

Par klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu vai agresīvu dzīvnieku jāziņo mutiski vai rakstiski Kuldīgas novada Pašvaldības policijai, kas veic tālāko procesu pārraudzību. Klaiņojošie suņi tiek nogādāti Saldus patversmē, turpretī klaiņojošos bezsaimnieka kaķus, kurus būs nepieciešams sterilizēt, nogādās “Obodņikova veterinārajā servisā” vai arī patversmē “Mīļās ķepiņas”. Par nepieciešamību sterilizēt klaiņojošos bezsaimnieku kaķus lūdzam vērsties pie Kuldīgas novada pašvaldības vides speciālistes Daces Jansone (tālr. 27025423), kura organizēs to noķeršanu, nogādāšanu veterinārajās klīnikās, kā arī to atgriešanu vidē. Aicinām iedzīvotājus finansiāli atbalstīt bezsaimnieku kaķu uzturēšanu patversmē, veicot ziedojumu uz patversmes “Mīļās ķepiņas’’ kontu. Reģistrācijas numurs – 51203036361, konta numurs – LV64HABA0551044643794, ar norādi “ziedojums dzīvnieku patversmei “Mīļās ķepiņas””.

Saistošo noteikumu Nr. 2019/2 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Kuldīgas novadā” paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr. 2019/2 “Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Kuldīgas novadā”

 

< SKATĪT AKTUALITĀTES

Pievienot komentāru
  • Šim rakstam komentāru nav