Sākta L. Paegles un Jelgavas ielas pārbūve

Jelgavas ielas. shēma, Kuldīga

SIA “Saldus ceļinieks” sācis būvdarbus L. Paegles ielā no Dzirnavu ielas līdz Mucenieku un Jelgavas ielas krustojumam un divos Jelgavas ielas posmos: no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta līdz Mucenieku, Jelgavas un L. Paegles ielas krustojumam un no Graudu ielas krustojuma līdz Ganību ielai. Šie ielu posmi slēgti autotransporta satiksmei.

Tā kā pa Jelgavas ielu kursē sabiedriskais transports, tā maršrutā ieviestas izmaiņas – remontdarbu laikā no aprīļa otrās nedēļas sabiedriskais transports (maršruti Mežvalde – Priedaine un Virka – Pelči) apbrauks satiksmei slēgto Jelgavas ielas posmu pa Adatu, Sūru un Stacijas ielu, neapkalpojot pieturas pie Kuldīgas Centra vidusskolas, kultūras centra un  jauniešu mājas, bet pietura Mucenieku ielā pie veikala “Maxima” būs pārcelta pie veikala “Rimi” pirms krustojuma ar Adatu ielu.

Apbraucot būvdarbu dēļ slēgtos ielu posmus, autovadītājiem jāvadās pēc uzstādītajām ceļazīmēm un satiksmes organizēšanas shēmas. Aktuālo informāciju par satiksmes slēgšanu un apbraukšanas maršrutiem var atrast mājaslapā www.kuldiga.lv . Šī satiksmes organizācijas shēma būs spēkā visu 2019. gadu. Tā var tikt precizēta atkarībā no būvdarbu gaitas.

“Turpmākos divus gadus mums nāksies izmantot apbraukšanas ceļus vai paiet nedaudz tālāk ar kājām līdz autobusa pieturai. Neērtības noteikti visvairāk izjutīs slēgtajos ielas posmos dzīvojošie, taču kopā ar būvniekiem centīsimies gādāt par piekļūšanu īpašumiem, cik vien tas būs iespējams. Apjomīgi būvdarbi vienmēr sagādā neērtības, taču aicinu būt saprotošiem un atcerēties, ka šīs grūtības ir pārejošas un to rezultāts – sakārtotas ielas, kuru remontu daudzi ar nepacietību gaida – būs tā vērts,” uzsver Kuldīgas novada Domes priekšsēdētājas vietnieks Viktors Gotfridsons.

Aicinām pārbūvējamajos ielas posmos dzīvojošos cilvēkus nesatraukties par malkas vai citu lielāku pirkumu piegādi saviem īpašumiem, lūdzot vienlaikus sazināties ar būvuzņēmēja pārstāvi SIA “SC Kuldīga” vadītāju Jāni Jansonu (tālrunis 29442674) vai atbildīgo par satiksmes organizāciju būvdarbu laikā Uldi Rebaini (tālrunis 29391917), lai precizētu iespējamos piegādes laikus un saskaņotu tos ar būvdarbu norisi. Kā jau iepriekš ziņots, 2018. gada oktobrī Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un SIA “Saldus ceļinieks” valdes loceklis Gints Karols parakstīja līgumu vairāku nozīmīgu Kuldīgas ielu posmu pārbūvi Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/018 ietvaros. Tas paredz, ka būvdarbus veiks Leona Paegles ielas posmā no Raiņa ielas līdz Dzirnavu ielai, Mucenieku ielas posmā no Dzirnavu ielas līdz Jelgavas ielai, Skrundas ielas krustojumā ar Jelgavas ielu, Jelgavas ielas posmā no Mucenieku ielas līdz Ganību ielai un Graudu ielas posmā no Jelgavas ielas līdz Ganību ielas aplim.

Apjomīgā projekta kopējās plānotās izmaksas ir gandrīz 4,5 miljoni eiro, ieskaitot PVN. 75% no projektam nepieciešamajiem līdzekļiem jeb 3,2 miljonus eiro nodrošinās Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), no valsts budžeta atvēlēti 326 tūkstoši eiro, bet pašvaldība ielu tīkla uzlabošanā ieguldīs gandrīz 850 tūkstošus eiro.

Plānots, ka būvdarbi norisināsies 15 mēnešus, neskaitot iespējamos tehnoloģiskos pārtraukumus. Būvdarbus SIA “Saldus ceļinieks” veiks pēc SIA “Belss” izstrādāta būvprojekta, būvuzraudzību nodrošinās SIA “ FIRMA L4”.

Projekts tiek īstenots saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros noslēgto līgumu “Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai” Nr. 5.6.2.0/17/I/018.

Projekta mērķis ir Kuldīgas pilsētas dienvidu daļas degradētās teritorijas revitalizācija atbilstoši pašvaldības attīstības programmai, izbūvējot nepieciešamo infrastruktūru videi draudzīgai un vides ilgtspēju veicinošai izaugsmei un jaunu darba vietu radīšanai. Īstenojot projektu, tiks uzlabota satiksmes un ūdenssaimniecības infrastruktūra, veicinot teritorijas pieejamību un apkalpi.

JELGAVAS IELAS SHĒMA