PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 8. LĪDZ 14. DECEMBRIM

Pirmdien, 8. decembrī

 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Ārkārtas Dzīvokļu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 10.30 „Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 14.00 Kuldīgas novada pašvaldības Reklāmas laukumu nomas izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdien, 9. decembrī

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Latvijas Pašvaldību savienības Domes sēdē. Norises vieta – Mazā Pils iela 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • No 12.00 līdz 18.30 Baltajās stikla mājiņās Ziemassvētku tirdziņš „Tapis Kuldīgā”.Norises vieta – Rātslaukumā, Kuldīgā.

Trešdien, 10. decembrī

 • No 10. līdz 11. decembrim Kuldīgas novada pagastu pārvalžu vadītāju pieredzes apmaiņas brauciens uz Balvu novada pašvaldību.
 • 10.00 Kuldīgas novada Dome priekšsēdētāja, Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē. Norises vieta – Kuldīgas Attīstības aģentūrā, Pilsētas laukumā 3, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Senioru padomes tikšanās Ziemassvētku noskaņās. Norises vieta – Kuldīgas novada muzejā, Pils ielā 5, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvā komisijas Bērnu lietu apakškomisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 16.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja apmeklē Kuldīgas Galvenās bibliotēkas sadarbības pasākumu. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.
 • No 12.00 līdz 18.30 Baltajās stikla mājiņās Ziemassvētku tirdziņš „Tapis Kuldīgā”. Norises vieta – Rātslaukumā, Kuldīgā.

Ceturtdien, 11. decembrī

 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Apvienotā Attīstības, Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu un Finanšu komitejas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 RPIVA Kuldīgas filiāles izlaidums. Norises vieta – RPIVA Kuldīgas filiāles lielajā zālē, Kalna ielā 18, Kuldīgā.
 • No 12.00 līdz 18.30 Baltajās stikla mājiņās Ziemassvētku tirdziņš „Tapis Kuldīgā”. Norises vieta – Rātslaukumā, Kuldīgā.
 • Zonenbergu ģimene no Laidu pagasta dodas uz Latvijas stipro ģimeņu egles iedegšanu Rīgas pils laukumā pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa.

Piektdien, 12. decembrī

 • 11.00 Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga piedalās Nacionālā veselības dienesta Kurzemes reģiona sadarbības sanāksmē. Norises vieta – 2. stāva mazajā zālē, Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.
 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes pārstāvis apmeklē Valsts policijas 96. gadadienas svinīgo pasākumu. Norises vieta – VP Kurzemes iecirknī, Liepājas ielā 26, Kuldīgā.
 • No 12.00 līdz 20.00 Baltajās stikla mājiņāsZiemassvētku tirdziņš „Tapis Kuldīgā”. Norises vieta – Rātslaukumā, Kuldīgā.
 • 18.00 Konkursa „Darīsim paši” noslēguma pasākums. Norises vieta – Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.
 • 19.00 Labdarības koncerts „Vairo prieku”. Norises vieta – Sv. Annas Baznīcā, Dzirnavu ielā 12, Kuldīgā.

Sestdien, 13. decembrī

 • No 12.00 līdz 18.30 Baltajās stikla mājiņās Ziemassvētku tirdziņš „Tapis Kuldīgā”. Norises vieta – Rātslaukumā, Kuldīgā.

Svētdien, 14. decembrī

 • No 12.00 līdz 16.00 Baltajās stikla mājiņās Ziemassvētku tirdziņš „Tapis Kuldīgā”. Norises vieta – Rātslaukumā, Kuldīgā.

Pilnais pasākumu plāns

< SKATĪT AKTUALITĀTES