PLĀNOTO NOTIKUMU KALENDĀRS NO 29. SEPTEMBRA LĪDZ 5. OKTOBRIM

Pirmdiena, 29. septembrī

 • 10.30 „Kurzemes radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Transporta komisijas sēde. Norises vieta –Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 14.30 Kuldīgas novada priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās koalīcijas partiju sadarbības padomes sēdē. Norises vieta – LR Saeima, Jēkaba ielā 11, Rīgā.
 • 16.00 Profesionālās izglītības kompetences centra Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma partneru - koledžu mācībspēku no Austrijas, Nīderlandes, Rumānijas un Itālijas vizīte Kuldīgas novada Domē. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes lielajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Otrdiena, 30. septembrī

 • 9.30 „Eiropas hitu radio” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Katli”, Ēdole, Ēdoles pag., Kuldīgas nov., nomas tiesību izsole. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga un kultūras darba speciāliste Terēza Strauta piedalās seminārā „Latvijas valsts svētki”. Norises vieta – Jelgavas Kultūras namā, Kr. Barona ielā 6, Jelgavā.
 • 11.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa piedalās Kurzemes plānošanas reģiona rīkotajā tematiskajā seminārā „Kultūra un radošums, tūrisms un atpazīstamība” Kurzemes plānošanas reģiona Rīcības plāna 2015. – 2020. gadam izstrādes ietvaros. Norises vieta – Kuldīgas Mākslas namā, 1905. gada ielā 6, Kuldīgā.
 • 14.00 Kuldīgas novada Domes Būvniecības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sveic Elfiju Idu un Jāni Vēreniekus 50 gadu kāzu jubilejā. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Izglītības komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

Trešdiena, 1. oktobrī

 • Atzīmējot Starptautisko veco ļaužu dienu Kuldīgas novada muzejs aicina ikvienu senioru apmeklēt muzeju bezmaksas. Norises vieta – Kuldīgas novada muzejs, Pils ielā 5, Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības pagastu pārvalžu kultūras darbinieku plānošana. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Administratīvā komisija sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un Kuldīgas Mākslinieku rezidences vadītāja Ilze Supe pieredzes apmaiņas vizītē apmeklē SIA „Rīgas krēslu fabriku” saistībā ar LMA filiāles izveidošanu Kuldīgā.

Ceturtdiena, 2. oktobrī

 • 9.00 Kuldīgas novada Domes Senioru padome dodas pieredzes apmaiņas braucienā uz Saldus novada pašvaldību.
 • 13.00 Kuldīgas novada Domes Publisko iepirkumu komisijas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 19.00 Rēzeknes Zaļo pakalnu kora koncerts”, ieeja: EUR 6.00; 7.00; 8.00. Norises vieta – Kuldīgas Kultūras centrā, Raiņa ielā 21, Kuldīgā.

Piektdiena, 3. oktobrī

 • 10.00 Kuldīgas novada Bāriņtiesas zvēresta nodošanas ceremonija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada Domes Vecpilsētas vides komisija sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes mazajā zālē, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 10.00 Kuldīgas novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Santa Dubure piedalās AS „Swedbank” ikgadējās balvas „Kuldīgas novada labākais skolotājs 2014” pasniegšanās pasākumā. Norises vieta – Pelču speciālā internātpamatskolā – attīstības centrā, Pelčos.
 • 11.00 Profesionālās izglītības kompetences centra Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma attīstības un investīciju stratēģijas izstrādes darba grupas sēde. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes 201. kabinetā, Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
 • 12.30 „Radio SWH” – Kuldīgas novada Domes ziņas.
 • 15.00 Kuldīgas novada Domes Izglītības nodaļas pārstāvji apmeklē skolas „Universitāte bērniem” oficiālajā atklāšanā un „Mazo bērnu skoliņas” 3 gadu jubilejas pasākumā. Norises vieta – Kaļķu ielā 33, Kuldīgā.
 • No 15.00 līdz 16.30 Laulību reģistrācija. Norises vieta – Kuldīgas novada Domes zālē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.

< SKATĪT AKTUALITĀTES